Author: Caroline Wennberg

Bygg & Konsult bakom nya miljöhus vid Rymdtorget – förbättrar boendemiljön i Bergsjön

Vid Rymdtorget i Bergsjön står tre nya miljöhus klara. Planerna initierades av Familjebostäder och grundade sig på ambitionen att förbättra boendemiljön i området. Till totalentreprenör utsågs Bygg & Konsult – som i nära samarbete med beställaren lyckats färdigställa projektet enligt plan.

– Dialogen med beställare och övriga aktörer har varit konstruktiv och fri från problem, berättar Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult.

Arbetet drog i gång i oktober 2023 och slutfördes några månader senare, i januari 2024. De konkreta uppgifterna har inkluderat att gjuta tre plattor, bygga husen samt att utföra markarbeten med plattsättning utanför. Förutom Bygg & Konsult har en rad underentreprenörer varit delaktiga i processen, bland annat markentreprenörer, betongarbetare och elektriker.

I vanlig ordning har Bygg & Konsult varit måna om att skapa så lite oreda som möjligt för de som vistas dagligen i området där projektet genomförts. En utmaning i det här specifika fallet har varit att husen byggts mellan befintliga bostadshus, vilket försvårat möjligheten att komma fram med tunga transporter. Genom en klok projektplan och ett gott samarbete har utmaningarna dessbättre varit möjliga att hantera, utan att de genererat problem.

Nu står husen klara och Jonas Broman konstaterar att det som alltid känns bra när kunden är nöjd med leveransen – vilket han återigen betonar beror mycket på att samarbetet fungerat så bra.

Philip Eliasson tar över vd-rollen på Bygg & Konsult

Den 1 januari 2024 genomförde Bygg & Konsult ett planenligt skifte i företagsledningen när Philip Eliasson, tidigare kalkylchef och vice vd, tog över rollen som vd. 

– Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med våra fantastiska medarbetare, säger Bygg & Konsults nytillträdde vd.

Bygg & Konsult grundades redan 1990 – och sedan starten har bolagets målsättning varit att kunna hålla alla medarbetare sysselsätta med meningsfulla och utvecklande projekt, oavsett konjunkturläge. Denna målsättning har Bygg & Konsult genomgående infriat – och genom åren har ett stort antal medarbetare tilldelats förtroende, utmanats och utvecklats inom företaget. Ett exempel är Philip Eliasson som började arbeta som snickare på Bygg & Konsult 2010.

– Jag jobbade ganska många år som snickare och läste en del kurser parallellt, bland annat inom psykologi, kvalitetsutveckling och ledarskap.

Sex år senare öppnade sig en möjlighet på kontoret, varpå Philip började jobba som kalkylator och projektledare 2016. Efter snart femton år på Bygg & Konsult, i nästan alla tänkbara roller, har Philip utrustats med precis rätt färdigheter för att leda företaget in i framtiden.

Skiftet ska också ses i ljuset av en medveten strategi från Bygg & Konsults sida – där en föryngring på flera ledande positioner bedömts vara gynnsam. Utnämningen av Michael Emanuelsson som arbetschef är ytterligare ett exempel på samma strategi. Att relativt unga, mycket kompetenta personer, ges stora förtroenden står inte i kontrast till att använda det djupa kunnande som finns hos företagets mer erfarna representanter. När Peter Eliasson nu lämnar vd-uppdraget blir han kvar i bolaget, i en roll som senior rådgivare med fokus på kundrelationer och teknisk rådgivning.

Hållbar utveckling på agendan

Att Bygg & Konsult byter vd innebär ingen dramatisk kursomläggning. Tvärtom konstaterar nyss tillträdde Philip Eliasson att företaget mår bra – och att planen är att fortsätta utvecklas i en alltmer hållbar riktning. Bland annat genom att ta elektrifieringen av fordonsflottan i mål och satsa ännu mer på det nya affärsområdet återbruk. Vidare är målsättningen att utveckla interna rutiner och processer, samt att renodla verksamheten för att medarbetarna ska kunna ägna ännu mer tid åt det de är riktigt bra på.

– Det är en väldigt spännande tid just nu, där mycket innovation sker och massor av initiativ tas, inte minst kopplat till den gröna omställningen. Bygg & Konsult ska fortsätta ligga i framkant så att vi utmanar både oss själva och branschen, avslutar Philip Eliasson.

Bygg & Konsult uppgraderar fasader på Eriksbergs köpcentrum

I slutet av november 2023 påbörjade Bygg & Konsult ett nytt uppdrag på Eriksbergs köpcentrum. På fastigheterna, som ägs av Storebrand, väntar ett flertal uppgraderingar. Bland annat ska fasadskivor lagas och bytas ut – precis som alla trädetaljer på fasaden. Utöver det ska fasaderna tvättas och ljussättningen förnyas.

– Dessutom ska ett 2 000 kvadratmeter stort skärmtak renoveras, så vi har mycket att stå i framöver, säger Lasse Carlsson, gruppchef entreprenad, på Bygg & Konsult.

Bygg & Konsult är totalentreprenör för projektet och arbetar nära fastighetsägarens projektbyrå Forsen. Lasse Carlsson bedömer att Bygg & Konsults vana vid att hantera komplexa projekt var till bolagets fördel, när de tilldelades uppdraget.

– Jag tror att vår flexibilitet och lyhördhet fällde avgörandet, säger han.

Under arbetets gång kommer butikerna på köpcentret hållas öppna. Det innebär att arbetet behöver utföras på ett sätt som minimerar störningar för besökare och näringsidkare. Lasse Carlsson medger att detta kan bli en utmaning, men känner sig trygg med de lösningar som tagits fram för detta projekt, genom en bra dialog och konstruktivt samarbete mellan Bygg & Konsult och beställarombudet.

– Vi kommer ha ett väldigt tajt samarbete med Forsen och därigenom säkerställa att vi når önskat resultat, säger Lasse Carlsson.

Från Bygg & Konsults håll sätts tre medarbetare av till detta projekt. Under arbetets gång kommer de att få sällskap av ett antal underentreprenörer, exempelvis elektriker, rivare och målare. Projektet ska enligt plan vara slutfört omkring midsommar 2024.

Bygg & Konsult får dubbla förtroenden i Stenungsund

Bygg & Konsult inleder två nya projekt i Stenungsund. I det ena fallet ska två butiksutrymmen i gallerian Stenungstorg slås ihop till ett – och göra plats för butiken Normal. I det andra uppdraget har Bygg & Konsult upphandlats av Mark & Energibyggarna, i ett projekt som ska resultera i nya kontors- och mötesrum.

Tidigare under 2023 har Bygg & Konsult genomfört flera projekt i Stenungsund på uppdrag av Citycon, som äger köpcentret centralt i stan. Galleriägaren har av allt att döma uppskattat samarbetet, för nu efterfrågar de Bygg & Konsults tjänster på nytt.

Projektets startskott går i början av vecka 50 – och dess inledande åtagande blir en utmaning, menar Linnea Kiiskinen, projektledare på Bygg & Konsult:

– Först på att-göra-listan står pålning, vilket blir lite speciellt, med tanke på att det är inomhus. Av ljudskäl kan vi inte påla när gallerian har öppet, så det kan bli en utmaning rent tidsmässigt. Men vi ser alltid fram emot en utmaning, säger Linnea Kiiskinen.

Vidare innehåller projektet en rad standardmässiga delar, exempelvis byggnation av nya väggar, ny toalettgrupp samt målning av väggar och tak. Projektet ska enligt plan vara klart i slutet av mars 2024.

Upphandlade av Mark & Energibyggarna

Den närmaste tiden kan Bygg & Konsult se fram emot ännu ett uppdrag i Stenungsund. I ett projekt där Mark & Energibyggarna har det övergripande ansvaret för att bygga om en kontorsbyggnad har Bygg & Konsults anlitats som underleverantör. Ansvarsområdet sträcker sig över flera viktiga moment, såsom golvläggning, målning samt konstruktion av kök och väggar.

– Vi kan ta oss an många olika sorters uppdrag, med olika förutsättningar. I det här projektet får vi nämligen en lite annan roll än vi är vana vid, i och med att vi inte har helhetsansvaret. Det visar att vi är flexibla, men också att vi har en bra kompetensbredd, avslutar Linnea Kiiskinen.

Kontorslokaler på Fiskhamnsgatan färdigställda med lyckat resultat

I somras påbörjades rivningsarbetet – och under hösten har den tredje våningen i Stena Fastigheters lokaler på Fiskhamnsgatan i centrala Göteborg fått sig ett rejält lyft. Nyligen genomgicks slutbesiktningen med lyckat resultat. 

– Projektet är i mål och kunden är riktigt nöjd, vilket såklart känns väldigt bra för oss, säger Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult.

I detta projekt – som tog sin början i juli 2023 – har Bygg & Konsult haft i uppdrag att bygga om hela den tredje våningen i huset. En totalrenovering helt enkelt, där gamla kontorslandskap blivit nya, fräscha och moderna. I beställningen till Bygg & Konsult ingick bland annat: nya ljudisolerade väggar, golv, ytskikt och undertak.

– Bakåt i tiden har vi hyresanpassat sjätte och åttonde våningen i huset. Att vi får komma tillbaka är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Det är vi stolta över, konstaterar Jonas Broman.

Den renoverade ytan är på totalt 800 kvadratmeter och kommer inom kort utgöra ett modernt och trivsamt kontorsutrymme för framtida hyresgäster. Från Bygg & Konsults håll har man löpande varit 2 – 4 medarbetare som jobbat i projektet. När Jonas Broman uppmanas att beskriva varför han tror att slutresultatet blivit så bra som det blivit, betonar han att samarbetet fungerat väldigt bra. Både inom teamet på Bygg & Konsult – och gentemot Stena Fastigheter:

– Jag skulle säga att de viktigaste framgångsfaktorerna är att vi har haft bra och lyhörda medarbetare från vårt håll, men också att beställaren varit riktigt bra att bolla med, avslutar han.

Ett nytillskott med lång erfarenhet och många strängar på sin lyra

Lars Hagström gjorde sin första arbetsdag i byggbranschen den 6 oktober 1980, i hemstaden Borås. Sedan dess har han avverkat mängder av roller – som yrkesarbetare och tjänsteman – i stora bolag som NCC, Skanska och Bonava. Han har dessutom hunnit jobba mer än tio år som heltidsmusiker, utvecklat ett snudd på osunt stort intresse för läderhantverk – och viktigast av allt: tillträtt rollen som projektledare på Bygg & Konsult.

Efter att ha lämnat sin roll som platschef på Bonava deklarerade Lars Hagström att han var öppen för nya möjligheter, via LinkedIn. Något som snappades upp av Ulf Levinsson, gruppchef för byggservice på Bygg & Konsult. Ulf och Lars har varit arbetskamrater tidigare i karriären – och Levinsson föreslog att hans gamla kollega skulle slå honom en signal. De hördes och kort därefter träffades de. Lars Hagström hade inga klara uppfattningar om vad han ville ägna sig åt härnäst, men såg inga nackdelar med att ta sig till Göteborg för ett förutsättningslöst möte.

– Om inte annat tyckte jag att det kunde vara trevligt att träffa Ulf, förklarar Lars Hagström.

Förutom Ulf Levinsson hade Lars möte med Philip Eliasson och Michael Emanuelsson. Mötet gav en god känsla. Tycke uppstod och Lars gillade vad Ulf, Philip och Michael hade att berätta. En kort tid senare var de överens. Lars Hagström beslutade sig för att ta sig an uppdraget som projektledare på Bygg & Konsult – en tjänst han tillträdde i september 2023. För Lars är detta en ny erfarenhet på många sätt, för trots lång erfarenhet i branschen hade han aldrig tidigare arbetat på ett småskaligt, mer familjärt företag av Bygg & Konsults karaktär. Denna nya erfarenhet skulle snart falla Lars Hagström i smaken.

– Jag började som betongarbetarlärling för drygt 40 år sedan. Sedan dess har jag gjort det mesta inom bygg, men jag har aldrig varit på ett mindre företag av den typen som Bygg & Konsult. Redan nu känner jag att det här är en fantastisk erfarenhet, säger Lars och fortsätter:

– Min första dag på jobbet fick jag blommor och ett välkomstkort. Man kommer nära varandra på ett lite annat sätt i ett mindre företag, vilket jag verkligen uppskattar.

Mångfacetterad och målmedveten

Lars Hagström beskriver sig själv som dedikerad och lojal. Att knyta starka band till arbetskamraterna har alltid varit betydelsefullt. Dessutom går Lars gärna ”all in” – både på och utanför jobbet. Ett exempel på detta är hans bakgrund som musiker i bandet Peckas Pack, vilket började som ett fritidsnöje men snart utvecklades till ett heltidsjobb. Ett annat exempel är den hobby som satte klorna i Lars under Covidåren.

– Jag håller på mycket med läderhantverk och gör alltifrån väskor till plånböcker och armband. Det började som något litet när jag var rastlös under pandemin, men ganska snabbt hade jag en hel verkstad och höll på med detta nästan jämt, berättar Lars Hagström, ny projektledare på Bygg & Konsult.

Innovation och bevarande: Centralstationen i Göteborg uppgraderas

Göteborgs Centralstation – ett av stadens äldsta landmärken och en knytpunkt för över 250 dagliga tågavgångar och ankomster, genomgår just nu en omfattande förvandling. Bygg & Konsult har åtagit sig att ersätta det nuvarande papptaket – totalt 1 500 kvadratmeter. Målet är att åstadkomma estetisk förnyelse, men också långsiktig hållbarhet.

Arbetet omfattar inte bara rivning och omläggning av taket, utan sträcker sig över ett brett spektrum av åtgärder. Syftet är att förbättra den övergripande infrastrukturen på centralstationen. För att höja säkerhetsnivån har nya landgångar konstruerats på taket, samtidigt som en uppgraderad belysning har installerats. Runt papptaket har plåtdetaljer ersatt för att säkerställa hållbarheten och nya lanterniner har byggts längst hela papptaket. Dessutom har förbättringar av takavvattningssystemet och brunnar implementerats för att optimera vattenavrinningen.

– Det här projektet är mycket mer än ett vanligt takbyte. Det blir en rejäl modernisering av centralstationen i Göteborg. Bygg & Konsult tar stolt på sig utmaningen att bevara stadens arv samtidigt som vi implementerar innovativa lösningar för att möta dagens krav på säkerhet och hållbarhet, säger Michael Emanuelsson, arbetschef på Bygg & Konsult.

Säkerhet har varit av högsta prioritet genom hela processen, och åtgärder har implementerats för att säkra landgångarna och förebygga eventuella olyckor som kan påverka tredje part. Genom att prioritera återanvändning av landgångar och fokusera på hållbarhet har ytterligare steg tagits för att göra projektet både miljövänligt och resurseffektivt. För att minska energiförbrukningen har energisparande åtgärder införts, inklusive en övergång till LED-armaturer för att optimera energieffektiviteten.

Från beställarhåll beskriver Maria Gustavsson, projektledare på Jernhusen, arbetet som genomförts så här:

– Jernhusen jobbar alltid långsiktigt och med beaktande av de antikvariska krav som åligger dessa byggnader, tillsammans med Bygg och konsult hittar vi lösningar som fungerar och samarbetar för bästa resultat. Att jobba mot att bli klimatneutral och fokusera på det som är säkert, sunt och tryggt är alltid högt på vår agenda när vi tar hand om våra byggnader och vi uppskattar att Bygg och konsult har samma fokus och gör det där lilla extra.

 

Bygg & Konsult inleder projekt för en förbättrad arbetsmiljö på Härryda Kommunhus

Under hösten har Bygg & Konsult inlett ett projekt för att förnya ventilationssystemet på Härryda kommunhus. Uppgraderingen inkluderar en höjning av ventilationsutrymmet som är direkt anslutet till taket. Det innebär att en stor del av arbetet utförs uppe på byggnaden. Projektet inleddes i början av oktober och förväntas pågå fram till mars 2024. Verksamheten fortgår som vanligt under projektets gång.

Projektet för Härryda kommunhus satte i gång med full kraft i början av oktober, med ett tydligt mål: att förbättra arbetsmiljön för de anställda genom att uppgradera ventilationssystemet. Det innebär att den befintliga ventilationen ersätts av ett nytt system som kräver att taket höjs. Mycket av arbetet kommer därmed att genomföras på byggnadens tak.

– Att utföra arbete på tak är en utmaning, och vi prioriterar alltid säkerheten. Genom att samarbeta med vår underleverantör, TBS, har vi tillgång till ställningar och bygghissar som underlättar arbetet och garanterar säkerheten, säger Lasse Carlsson, projektledare på Bygg & Konsult och fortsätter:
– Dessutom kommer arbetsplatsen att skyddas från väderpåverkan med hjälp av vädertält – särskilt viktigt med tanke på de skiftande väderförhållandena som höst och vinter kan innebära.

Med hållbarhet i fokus

För Bygg & Konsult är hållbarhetsperspektivet en central och prioriterad aspekt i alla projekt. I planeringen av ventilationsprojektet i Härryda kommunhus är målsättningen att en betydande del av det befintliga konstruktionsmaterialet ska återanvändas. Utöver detta är även hanteringen av avfall en väsentlig aspekt. Bygg & Konsult har implementerat en ansvarsfull ansats genom att sköta deponeringen på plats. Det innebär att de avfallsprodukter som inte kan återvinnas eller på annat sätt återbrukas kommer att hanteras och sorteras direkt på arbetsplatsen och sedan vidare för deponi.

Bygg & Konsult tecknar ramavtal med Mölndals Stad

Bygg & Konsult har blivit partner i ett nytt ramavtal för Mölndals Stad. Avtalet är organiserat efter en ny metod, och är uppdelat i fyra avtalsområden. Som partner i avtalet ansvarar Bygg & Konsult för hantverkstjänster som bland annat innebär takbyten, ombyggnationer och lokalanpassningar.

Det var under hösten 2022 som Mölndals Stad bjöd in entreprenörer till en feedbackträff om hur man kan förändra avtalen med syftet att dela upp fördelningen av projekt mellan olika entreprenörer. Bygg & Konsult deltog aktivt och föreslog bland annat att det nya avtalet skulle delas upp i olika volymer och områden – något som Bygg & Konsult har erfarenhet av sedan tidigare. Metoden visade sig vara ett vinnande koncept och från och med den 1 oktober, inleder Bygg & Konsult och Mölndals Stad ett fyraårigt ramavtal som omfattar olika projekt och verksamhetsområden.

– Avtalet är ett resultat av en dialog med konstruktiva idéer och krav på hållbarhetsarbete från leverantörer inom Storgöteborg. Vi är glada över att vår erfarenhet kunde bidra till den nya avtalsmetoden och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Mölndals Stad framöver, säger Philip Eliasson, Vice vd på Bygg & Konsult.

Den nya metoden som nu testas, tack vare flertalet entreprenörers input, innebär en uppdelning i fyra avtalsområden: skolor med projektvärden från 0 till 300 000 SEK, 300 000 till 2 miljoner SEK, samt motsvarande för kommunala bolag. Projekt som överstiger 2 miljoner SEK kommer att följa en förfrågan i form av FKU till alla avtalsentreprenörer.

– Några av de mest betydelsefulla kriterierna i avtalsupphandlingen var tidigare erfarenheter, relevanta referensprojekt samt användningen av elbilar hos entreprenörerna – något som flera kommuner nu sätter som krav. Tack vare vår dedikation till miljövänliga lösningar och en gedigen historik av lyckade projekt hade vi turen att landa avtalet som nummer ett i rangordningen på ett av avtalen, avslutar Philip Eliasson.

Bygg & Konsult utökar samarbetet med Familjebostäder: Tre nya miljöhus på gång

Bygg & Konsult har nyligen inlett ett projekt i samarbete med Familjebostäder i Bergsjön, Göteborg. Planen är att färdigställa tre nya miljöhus redan innan årets slut – något som kommer att ha positiva effekter både för de boende och miljön i området.

I den inledande fasen av projektet har Bygg & Konsult genomfört en förflyttning av två befintliga cykelhus för att ge utrymme åt de kommande miljöhusen. Det innebär att det först ska gjutas en ny grundplatta, innan byggnationen av de nya miljöhusen kan påbörjas. Varje miljöhus kommer att omfatta en yta på ungefär 50 kvadratmeter och kommer att vara utrustade för att möjliggöra korrekt avfallssortering för de boende i området.

– Det här projektet är en totalentreprenad, vilket innebär att vi ansvarar för alla aspekter av byggprocessen. Det inkluderar inte bara själva byggandet av miljöhusen utan även koordinering av arbetet och att säkerställa att alla delar i projektet flyter smidigt, berättar Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult och fortsätter:

– Då projektet äger rum mitt i ett bostadsområde, är det av högsta prioritet att vi tar hänsyn till de boendes välbefinnande. Detta gör vi bland annat genom att undvika högljutt arbete utanför de vanliga arbetstiderna.

Som en del av hållbarhetsengagemanget på Bygg & Konsult återbrukas markplattorna från de befintliga cykelhusen, vilket minskar avfall och resursanvändning. Detta är ett exempel på hur Bygg & Konsult strävar efter att minimera påverkan på miljön i varje projekt som genomförs.

– Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med Familjebostäder i Bergsjön och att skapa dessa tre nya miljöhus som kommer att vara till nytta för de boende och för miljön som helhet, avslutar Jonas Broman.

Bygg & Konsult hjälper Swedavia att skapa en bullerfri miljö runt flygplatserna

Svenska flygplatsoperatören Swedavia har vidtagit betydande åtgärder för att minska bullerstörningar och förbättra livskvaliteten för de boende i närheten av Landvetter och Arlanda flygplats. Med över 40 fastigheter belägna vid inflygningslederna för start och landning, vände sig Swedavia till Bygg & Konsult för att genomföra de komplexa bullerisoleringsprojekten.

 Det arbete som Bygg & Konsult utför syftar till att skapa en ljudisolerad miljö i fastigheterna, skyddande från flygplansbuller. Åtgärderna omfattar utbyte av fönster och dörrar, tilläggsisolering på både inre och yttre väggar samt isolering av taket. Efter noggrant genomförda ljudmätningar vid varje fastighet har skräddarsydda lösningar skapats för att säkerställa en trivsam och bullerfri boendemiljö.

– Det förekommer variationer i behovet beroende på om det är öst- eller västsidan av fastigheten. Därför anpassas våra lösningar efter varje fastighets unika krav och arkitektur –och det är av yttersta vikt att de nya fönstren smälter in och kompletterar fastighetens befintliga utseende, förklarar Björn Hallersjö, projektledare på Bygg & Konsult.

För att minska miljöpåverkan ger Bygg & Konsult de boende möjlighet att behålla de befintliga fönstren och dörrarna som ersätts. Om de väljer att inte behålla de gamla fönstren och dörrarna, tar Bygg & Konsult i stället hand om dem och ser till att de återanvänds på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Renoveringarna kommer att pågå fram till årsskiftet.

– Vi är glada över att ha blivit valda som entreprenörer för det här initiativet. Tillsammans med Swedavia har vi implementerat omfattande åtgärder för att minska ljudnivåerna och skapa en mer behaglig livsmiljö för de boende, avslutar Björn Hallersjö.

Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Adress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Post & faktureringsadress

Bygg & Konsult Väst AB
FE 9837 838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se