Author: Caroline Wennberg

Kungsbackakontoret växer – ny projektledare på plats

Tidigare i år utvidgade vi vår verksamhet och öppnade ett nytt kontor i Kungsbacka. Nu förstärker vi teamet på Kungsbackakontoret och välkomnar Angelie Wallin, ny projektledare för byggservice.

Angelie är utbildad byggingenjör och har flera års erfarenhet av att arbeta som entreprenadingenjör och med kalkyl, på både större och mindre företag. I Angelies yrkesmässiga bakgrund finns gott om erfarenheter som kommer att bli värdefulla för Bygg & Konsult. Inte minst faktumet att hon tidigare varit med och startat upp en byggserviceavdelning.

– Jag lärde mig hur viktigt det är med struktur. Om vi gör saker och ting rätt från början tar det kanske lite längre tid, men vi kommer att tjäna på det längre fram. På Bygg & Konsult är det ordning och reda, vilket jag ser fram emot att bidra till även framöver, berättar Angelie Wallin.

Blev tipsad av tidigare medarbetare

Tidigare i år, när Angelie Wallin beslöt sig för att se sig om efter nästa utmaning, fick hon ett tips av en kompis, som tidigare arbetat på Bygg & Konsult. Företaget beskrevs som litet och familjärt – och det interna engagemanget som högt. När Angelie dessutom fick höra om etableringen i Kungsbacka – kommunen där hon är bosatt – tog hon kontakt.

– Jag ringde och frågade om det fanns en ledig tjänst, och det fanns det ju. När jag sedan lärde känna företaget kände jag igen mycket av det jag hade fått berättat för mig, säger Bygg & Konsults nytillträdda projektledare.

Stämningen på Bygg & Konsult beskriver Angelie som hjälpsam. Det finns utrymme att ställa frågor, och kollegorna engagerar sig i att besvara dem. Hon förklarar dessutom att fördelarna med en liten organisation, med nära till beslut, redan hunnit uppenbara sig.

– Nu har jag visserligen bara jobbat några dagar, men min bild är att alla är engagerade i att hitta vägar framåt. Ingen fråga är för liten eller för stor, utan alla hjälps åt, vilket jag verkligen uppskattar.

När det gäller byggservice berättar Angelie Wallin att det är variationen som lockar henne. Behovet av att lösa hastigt uppkomna utmaningar. Nycklarna till ett lyckat utfall menar hon är goda relationer, dokumentation och tydlig kommunikation.

– Det gäller att involvera och verkligen lyssna på kollegorna som är ute och gör jobben. Sen är det såklart lika viktigt att lära känna och få en bra relation till beställarna, säger hon.

Den kommande tiden ser Angelie Wallin fram emot att komma in i Bygg & Konsults rutiner och att kontinuerligt lära nytt i sin nya yrkesroll. Utanför arbetstid lever Angelie ett aktivt familjeliv med sin man och deras två barn – och inte minst hästarna, som är hennes stora fritidsintresse.

Bygg & Konsult bidrar till stort lyft på Folkungagatan

Det började med en brandtrappa som behövde byggas och ett företag som rekommenderade Bygg & Konsult som lämplig totalentreprenör. Genom nära dialog med Lincoln Fastigheter har uppdraget expanderat.
– Ständig kommunikation gör att vi kan lösa alla utmaningar i takt med att de dyker upp, säger Anders Svensson, projektledare på Bygg & Konsult.

Arbetet inleddes tidigt i våras och kommer att pågå till efter semestrarna. När det så småningom står klart kommer lägenhetshusen på Folkungagatan vid Stampen i centrala Göteborg ha fått en ny brandtrappa, nytt tak, ny fasad, nya fönster och balkonger.

– Fastigheten är byggd 1936. Att renoveringsbehov hittas när man börjar jobba med byggnaden är helt naturligt, och det är positivt att fastighetsägaren tar det på allvar och väljer att åtgärda det. Det kommer att bli ett rejält lyft, säger Anders Svensson.

Projektet sysselsätter kontinuerligt mellan fem och åtta yrkesarbetare inklusive underentreprenörer – och än så länge flyter arbetet på enligt plan. Som exempel kan nämnas att takbytet i stort sett är slutfört.

Projektledare Anders Svensson ser ljust på det arbete som nu fortlöper. Samarbetet mellan Bygg & Konsult och Lincoln Fastigheter är nytt, men Anders beskriver att en väldigt välfungerande dialog tagit form och att fastighetsägaren är måna om att råda bot på alla eventuella bekymmer som dyker upp under arbetets gång.

Ett exempel är fasadbytet, som från början inte var en del beställningen. Men när det stod klart att det var nödvändigt var alla inblandade flexibla och såg till att prioritera det som krävdes för att skapa förutsättningar för ett lyckat slutresultat.

– Vi ska försöka hamna så nära ”bullseye” det bara går, avslutar Anders Svensson.

Bygg & Konsult delaktiga i uppdragering av vind på Göteborgs Centralstation

Göteborgs stora knytpunkt med över 250 tågavgångar dagligen fortsätter att rustas upp. Den här gången var det ventilationsföretaget Climacare som fick i uppgift att uppgradera vinden i den K-märkta byggnaden på centralen. I projektet tog de hjälp av Bygg & Konsult, representerade av Michael Emanuelsson, som fungerade som byggledare.

– Vi tog hjälp av Michael eftersom vi vet att det är en professionell och noggrann person med stor erfarenhet av arbeten på Centralstationen och god förståelse för beställarens önskemål, säger Natik Al Tayyar, entreprenadchef på Climacare.

Själva upprustningen bestod bland annat i att bygga nya landgångar och huvar, bygga en ny vägg, lägga plastmatta och sätta in nya luckor. Alla inblandade var överens om att säkerheten var av stor betydelse och att arbetet därför skulle få ta den tid som behövdes. Arbetsplatsolyckor ska alltid undvikas med alla tänkbara medel. Men i det här fall var det lite extra viktigt, eftersom exempelvis en ambulansutryckning till en så folktät plats som centralstationen skulle få stora konsekvenser för många människors vardagsliv.

– Arbetet skedde på en vind, och vi såg ingen anledning att vara fler på vinden åt gången, än vad som är säkert. Det hela sköttes med stor noggrannhet. Både vi och beställaren är väldigt nöjda. Med arbetsprocessen, och även resultatet, säger Natik Al Tayyar.

Om ett par veckor ska arbetet besiktigas. Även Michael Emanuelsson ser positivt på såväl processen som resultatet:

– Climacare har gjort ett bra arbete, och det har varit givande att vara med och hjälpa till, säger han.

För att få till ett bra resultat har logistiken varit en faktor att ta hänsyn till. Vid arbetsplatsen byggdes såväl ställning som trapptorn. Dessutom levererades material både nattetid och tidiga morgnar. Att byggnaden är K-märkt innebar också att en del anpassningar var nödvändiga – och där var Michaels erfarenhet av projekt vid Centralstationen mycket användbar.

För Bygg & Konsult är det här en ovanlig form av uppdrag, och därför ett ganska bra exempel på vad bolaget menar när de säger sig ha en förkärlek för komplexa projekt.

– Som bolag vill vi vara med och bidra på många olika sätt, i både små och stora projekt. I det här fallet har vi fått till ett kanonbra samarbete och en bra leverans tillsammans med Climacare, avslutar Michael Emanuelsson, arbetschef på Bygg & Konsult.

Foto: Tony Webster

Nu slår vi upp dörrarna till nya kontoret i Kungsbacka

Bygg & Konsult må vara Göteborgsbaserat, men det betyder inte att vi enbart verkar inom stadskärnan – tvärtom. Med allt fler projekt i anslutning till Kungsbacka, och ramavtal med både Kungsbacka- och Varbergs kommun, var det hög tid att utöka vår lokala närvaro i Halland med ett nytt kontor. 

Under de senaste åren har projekten i Halland blivit allt fler. Nyligen inleddes även ett samarbete med Kungsbacka kommun i form av ett ramavtal för hantverkstjänster inom bygg. Det har med andra ord inneburit många turer från Göteborg till Hallandsområdet, och med flera yrkesarbetare som arbetar med kommunen på heltid kändes det naturligt att etablera en lokal närvaro i form av ett kontor.  

–  Vi vill ha en lokal förankring i Halland. Dels i och med våra ramavtal med Kungsbacka- och Varbergs kommun, i kombination med många andra projekt. Dels då det faktiskt är flera av våra medarbetare som bor i Kungsbacka och närområdet, säger Philip Eliasson, vd på Bygg & Konsult.  

I linje med Bygg & Konsults hållbarhetsarbete och initiativet “Bygg & Återbruk” utgör återanvändning av material den största delen av all inredning. Detta inkluderar bland annat glaspartier, dörrar, bord och stolar, larmsystem och arbetsbänkar i verkstadsdelen.

En av Bygg & Konsults medarbetare som kommer att utgå från det nya kontoret på heltid är projektledaren Lars Hagström, som även kommer att vara platschef.  

– Vi fick tillgång till kontoret i december och har sedan dess renoverat en hel del. Nu är det äntligen så gott som klart, vi väntar bara på installation av laddstolpar till våra elbilar – sedan kan vi gå i mål. Resultatet blev kanonbra och precis som vi hade tänkt oss, berättar Ulf Levinsson, gruppchef byggservice och projektledare på Bygg & Konsult.

På det cirka 200 kvm stora kontoret finns kontorslokaler, lunchrum och utrymme för företagets övriga verksamhet. Planen är på sikt att lagerhålla material till Bygg & Konsults återbrukskoncept. Ett relativt nytt initiativ som innebär att material och utrustning som inte längre används i ett projekt, återanvänds eller säljs. Du kan läsa mer om Bygg & Återbruk här. 

Bygg & Konsult bakom nya miljöhus vid Rymdtorget – förbättrar boendemiljön i Bergsjön

Vid Rymdtorget i Bergsjön står tre nya miljöhus klara. Planerna initierades av Familjebostäder och grundade sig på ambitionen att förbättra boendemiljön i området. Till totalentreprenör utsågs Bygg & Konsult – som i nära samarbete med beställaren lyckats färdigställa projektet enligt plan.

– Dialogen med beställare och övriga aktörer har varit konstruktiv och fri från problem, berättar Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult.

Arbetet drog i gång i oktober 2023 och slutfördes några månader senare, i januari 2024. De konkreta uppgifterna har inkluderat att gjuta tre plattor, bygga husen samt att utföra markarbeten med plattsättning utanför. Förutom Bygg & Konsult har en rad underentreprenörer varit delaktiga i processen, bland annat markentreprenörer, betongarbetare och elektriker.

I vanlig ordning har Bygg & Konsult varit måna om att skapa så lite oreda som möjligt för de som vistas dagligen i området där projektet genomförts. En utmaning i det här specifika fallet har varit att husen byggts mellan befintliga bostadshus, vilket försvårat möjligheten att komma fram med tunga transporter. Genom en klok projektplan och ett gott samarbete har utmaningarna dessbättre varit möjliga att hantera, utan att de genererat problem.

Nu står husen klara och Jonas Broman konstaterar att det som alltid känns bra när kunden är nöjd med leveransen – vilket han återigen betonar beror mycket på att samarbetet fungerat så bra.

Philip Eliasson tar över vd-rollen på Bygg & Konsult

Den 1 januari 2024 genomförde Bygg & Konsult ett planenligt skifte i företagsledningen när Philip Eliasson, tidigare kalkylchef och vice vd, tog över rollen som vd. 

– Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med våra fantastiska medarbetare, säger Bygg & Konsults nytillträdde vd.

Bygg & Konsult grundades redan 1990 – och sedan starten har bolagets målsättning varit att kunna hålla alla medarbetare sysselsätta med meningsfulla och utvecklande projekt, oavsett konjunkturläge. Denna målsättning har Bygg & Konsult genomgående infriat – och genom åren har ett stort antal medarbetare tilldelats förtroende, utmanats och utvecklats inom företaget. Ett exempel är Philip Eliasson som började arbeta som snickare på Bygg & Konsult 2010.

– Jag jobbade ganska många år som snickare och läste en del kurser parallellt, bland annat inom psykologi, kvalitetsutveckling och ledarskap.

Sex år senare öppnade sig en möjlighet på kontoret, varpå Philip började jobba som kalkylator och projektledare 2016. Efter snart femton år på Bygg & Konsult, i nästan alla tänkbara roller, har Philip utrustats med precis rätt färdigheter för att leda företaget in i framtiden.

Skiftet ska också ses i ljuset av en medveten strategi från Bygg & Konsults sida – där en föryngring på flera ledande positioner bedömts vara gynnsam. Utnämningen av Michael Emanuelsson som arbetschef är ytterligare ett exempel på samma strategi. Att relativt unga, mycket kompetenta personer, ges stora förtroenden står inte i kontrast till att använda det djupa kunnande som finns hos företagets mer erfarna representanter. När Peter Eliasson nu lämnar vd-uppdraget blir han kvar i bolaget, i en roll som senior rådgivare med fokus på kundrelationer och teknisk rådgivning.

Hållbar utveckling på agendan

Att Bygg & Konsult byter vd innebär ingen dramatisk kursomläggning. Tvärtom konstaterar nyss tillträdde Philip Eliasson att företaget mår bra – och att planen är att fortsätta utvecklas i en alltmer hållbar riktning. Bland annat genom att ta elektrifieringen av fordonsflottan i mål och satsa ännu mer på det nya affärsområdet återbruk. Vidare är målsättningen att utveckla interna rutiner och processer, samt att renodla verksamheten för att medarbetarna ska kunna ägna ännu mer tid åt det de är riktigt bra på.

– Det är en väldigt spännande tid just nu, där mycket innovation sker och massor av initiativ tas, inte minst kopplat till den gröna omställningen. Bygg & Konsult ska fortsätta ligga i framkant så att vi utmanar både oss själva och branschen, avslutar Philip Eliasson.

Bygg & Konsult uppgraderar fasader på Eriksbergs köpcentrum

I slutet av november 2023 påbörjade Bygg & Konsult ett nytt uppdrag på Eriksbergs köpcentrum. På fastigheterna, som ägs av Storebrand, väntar ett flertal uppgraderingar. Bland annat ska fasadskivor lagas och bytas ut – precis som alla trädetaljer på fasaden. Utöver det ska fasaderna tvättas och ljussättningen förnyas.

– Dessutom ska ett 2 000 kvadratmeter stort skärmtak renoveras, så vi har mycket att stå i framöver, säger Lasse Carlsson, gruppchef entreprenad, på Bygg & Konsult.

Bygg & Konsult är totalentreprenör för projektet och arbetar nära fastighetsägarens projektbyrå Forsen. Lasse Carlsson bedömer att Bygg & Konsults vana vid att hantera komplexa projekt var till bolagets fördel, när de tilldelades uppdraget.

– Jag tror att vår flexibilitet och lyhördhet fällde avgörandet, säger han.

Under arbetets gång kommer butikerna på köpcentret hållas öppna. Det innebär att arbetet behöver utföras på ett sätt som minimerar störningar för besökare och näringsidkare. Lasse Carlsson medger att detta kan bli en utmaning, men känner sig trygg med de lösningar som tagits fram för detta projekt, genom en bra dialog och konstruktivt samarbete mellan Bygg & Konsult och beställarombudet.

– Vi kommer ha ett väldigt tajt samarbete med Forsen och därigenom säkerställa att vi når önskat resultat, säger Lasse Carlsson.

Från Bygg & Konsults håll sätts tre medarbetare av till detta projekt. Under arbetets gång kommer de att få sällskap av ett antal underentreprenörer, exempelvis elektriker, rivare och målare. Projektet ska enligt plan vara slutfört omkring midsommar 2024.

Bygg & Konsult får dubbla förtroenden i Stenungsund

Bygg & Konsult inleder två nya projekt i Stenungsund. I det ena fallet ska två butiksutrymmen i gallerian Stenungstorg slås ihop till ett – och göra plats för butiken Normal. I det andra uppdraget har Bygg & Konsult upphandlats av Mark & Energibyggarna, i ett projekt som ska resultera i nya kontors- och mötesrum.

Tidigare under 2023 har Bygg & Konsult genomfört flera projekt i Stenungsund på uppdrag av Citycon, som äger köpcentret centralt i stan. Galleriägaren har av allt att döma uppskattat samarbetet, för nu efterfrågar de Bygg & Konsults tjänster på nytt.

Projektets startskott går i början av vecka 50 – och dess inledande åtagande blir en utmaning, menar Linnea Kiiskinen, projektledare på Bygg & Konsult:

– Först på att-göra-listan står pålning, vilket blir lite speciellt, med tanke på att det är inomhus. Av ljudskäl kan vi inte påla när gallerian har öppet, så det kan bli en utmaning rent tidsmässigt. Men vi ser alltid fram emot en utmaning, säger Linnea Kiiskinen.

Vidare innehåller projektet en rad standardmässiga delar, exempelvis byggnation av nya väggar, ny toalettgrupp samt målning av väggar och tak. Projektet ska enligt plan vara klart i slutet av mars 2024.

Upphandlade av Mark & Energibyggarna

Den närmaste tiden kan Bygg & Konsult se fram emot ännu ett uppdrag i Stenungsund. I ett projekt där Mark & Energibyggarna har det övergripande ansvaret för att bygga om en kontorsbyggnad har Bygg & Konsults anlitats som underleverantör. Ansvarsområdet sträcker sig över flera viktiga moment, såsom golvläggning, målning samt konstruktion av kök och väggar.

– Vi kan ta oss an många olika sorters uppdrag, med olika förutsättningar. I det här projektet får vi nämligen en lite annan roll än vi är vana vid, i och med att vi inte har helhetsansvaret. Det visar att vi är flexibla, men också att vi har en bra kompetensbredd, avslutar Linnea Kiiskinen.

Kontorslokaler på Fiskhamnsgatan färdigställda med lyckat resultat

I somras påbörjades rivningsarbetet – och under hösten har den tredje våningen i Stena Fastigheters lokaler på Fiskhamnsgatan i centrala Göteborg fått sig ett rejält lyft. Nyligen genomgicks slutbesiktningen med lyckat resultat. 

– Projektet är i mål och kunden är riktigt nöjd, vilket såklart känns väldigt bra för oss, säger Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult.

I detta projekt – som tog sin början i juli 2023 – har Bygg & Konsult haft i uppdrag att bygga om hela den tredje våningen i huset. En totalrenovering helt enkelt, där gamla kontorslandskap blivit nya, fräscha och moderna. I beställningen till Bygg & Konsult ingick bland annat: nya ljudisolerade väggar, golv, ytskikt och undertak.

– Bakåt i tiden har vi hyresanpassat sjätte och åttonde våningen i huset. Att vi får komma tillbaka är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Det är vi stolta över, konstaterar Jonas Broman.

Den renoverade ytan är på totalt 800 kvadratmeter och kommer inom kort utgöra ett modernt och trivsamt kontorsutrymme för framtida hyresgäster. Från Bygg & Konsults håll har man löpande varit 2 – 4 medarbetare som jobbat i projektet. När Jonas Broman uppmanas att beskriva varför han tror att slutresultatet blivit så bra som det blivit, betonar han att samarbetet fungerat väldigt bra. Både inom teamet på Bygg & Konsult – och gentemot Stena Fastigheter:

– Jag skulle säga att de viktigaste framgångsfaktorerna är att vi har haft bra och lyhörda medarbetare från vårt håll, men också att beställaren varit riktigt bra att bolla med, avslutar han.

Ett nytillskott med lång erfarenhet och många strängar på sin lyra

Lars Hagström gjorde sin första arbetsdag i byggbranschen den 6 oktober 1980, i hemstaden Borås. Sedan dess har han avverkat mängder av roller – som yrkesarbetare och tjänsteman – i stora bolag som NCC, Skanska och Bonava. Han har dessutom hunnit jobba mer än tio år som heltidsmusiker, utvecklat ett snudd på osunt stort intresse för läderhantverk – och viktigast av allt: tillträtt rollen som projektledare på Bygg & Konsult.

Efter att ha lämnat sin roll som platschef på Bonava deklarerade Lars Hagström att han var öppen för nya möjligheter, via LinkedIn. Något som snappades upp av Ulf Levinsson, gruppchef för byggservice på Bygg & Konsult. Ulf och Lars har varit arbetskamrater tidigare i karriären – och Levinsson föreslog att hans gamla kollega skulle slå honom en signal. De hördes och kort därefter träffades de. Lars Hagström hade inga klara uppfattningar om vad han ville ägna sig åt härnäst, men såg inga nackdelar med att ta sig till Göteborg för ett förutsättningslöst möte.

– Om inte annat tyckte jag att det kunde vara trevligt att träffa Ulf, förklarar Lars Hagström.

Förutom Ulf Levinsson hade Lars möte med Philip Eliasson och Michael Emanuelsson. Mötet gav en god känsla. Tycke uppstod och Lars gillade vad Ulf, Philip och Michael hade att berätta. En kort tid senare var de överens. Lars Hagström beslutade sig för att ta sig an uppdraget som projektledare på Bygg & Konsult – en tjänst han tillträdde i september 2023. För Lars är detta en ny erfarenhet på många sätt, för trots lång erfarenhet i branschen hade han aldrig tidigare arbetat på ett småskaligt, mer familjärt företag av Bygg & Konsults karaktär. Denna nya erfarenhet skulle snart falla Lars Hagström i smaken.

– Jag började som betongarbetarlärling för drygt 40 år sedan. Sedan dess har jag gjort det mesta inom bygg, men jag har aldrig varit på ett mindre företag av den typen som Bygg & Konsult. Redan nu känner jag att det här är en fantastisk erfarenhet, säger Lars och fortsätter:

– Min första dag på jobbet fick jag blommor och ett välkomstkort. Man kommer nära varandra på ett lite annat sätt i ett mindre företag, vilket jag verkligen uppskattar.

Mångfacetterad och målmedveten

Lars Hagström beskriver sig själv som dedikerad och lojal. Att knyta starka band till arbetskamraterna har alltid varit betydelsefullt. Dessutom går Lars gärna ”all in” – både på och utanför jobbet. Ett exempel på detta är hans bakgrund som musiker i bandet Peckas Pack, vilket började som ett fritidsnöje men snart utvecklades till ett heltidsjobb. Ett annat exempel är den hobby som satte klorna i Lars under Covidåren.

– Jag håller på mycket med läderhantverk och gör alltifrån väskor till plånböcker och armband. Det började som något litet när jag var rastlös under pandemin, men ganska snabbt hade jag en hel verkstad och höll på med detta nästan jämt, berättar Lars Hagström, ny projektledare på Bygg & Konsult.

Innovation och bevarande: Centralstationen i Göteborg uppgraderas

Göteborgs Centralstation – ett av stadens äldsta landmärken och en knytpunkt för över 250 dagliga tågavgångar och ankomster, genomgår just nu en omfattande förvandling. Bygg & Konsult har åtagit sig att ersätta det nuvarande papptaket – totalt 1 500 kvadratmeter. Målet är att åstadkomma estetisk förnyelse, men också långsiktig hållbarhet.

Arbetet omfattar inte bara rivning och omläggning av taket, utan sträcker sig över ett brett spektrum av åtgärder. Syftet är att förbättra den övergripande infrastrukturen på centralstationen. För att höja säkerhetsnivån har nya landgångar konstruerats på taket, samtidigt som en uppgraderad belysning har installerats. Runt papptaket har plåtdetaljer ersatt för att säkerställa hållbarheten och nya lanterniner har byggts längst hela papptaket. Dessutom har förbättringar av takavvattningssystemet och brunnar implementerats för att optimera vattenavrinningen.

– Det här projektet är mycket mer än ett vanligt takbyte. Det blir en rejäl modernisering av centralstationen i Göteborg. Bygg & Konsult tar stolt på sig utmaningen att bevara stadens arv samtidigt som vi implementerar innovativa lösningar för att möta dagens krav på säkerhet och hållbarhet, säger Michael Emanuelsson, arbetschef på Bygg & Konsult.

Säkerhet har varit av högsta prioritet genom hela processen, och åtgärder har implementerats för att säkra landgångarna och förebygga eventuella olyckor som kan påverka tredje part. Genom att prioritera återanvändning av landgångar och fokusera på hållbarhet har ytterligare steg tagits för att göra projektet både miljövänligt och resurseffektivt. För att minska energiförbrukningen har energisparande åtgärder införts, inklusive en övergång till LED-armaturer för att optimera energieffektiviteten.

Från beställarhåll beskriver Maria Gustavsson, projektledare på Jernhusen, arbetet som genomförts så här:

– Jernhusen jobbar alltid långsiktigt och med beaktande av de antikvariska krav som åligger dessa byggnader, tillsammans med Bygg och konsult hittar vi lösningar som fungerar och samarbetar för bästa resultat. Att jobba mot att bli klimatneutral och fokusera på det som är säkert, sunt och tryggt är alltid högt på vår agenda när vi tar hand om våra byggnader och vi uppskattar att Bygg och konsult har samma fokus och gör det där lilla extra.

 

Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Post- & besöksadress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Faktureringsadress

Bygg & Konsult i Väst AB
FE 9837
838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult i Väst AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se