Author: wnmedia

En arbetsplats att trivas på – hyresanpassning av Fiskhamnsgatan 8D

Det är ju faktiskt på våra arbetsplatser som vi spenderar allra mest tid. Att ha ett hem att trivas i är något vi alla värdesätter högt, men en trivsam arbetsplats är minst lika viktigt. Bygg & Konsult har precis avslutat hyresanpassningen av Stena Metalls kontor på Fiskhamnsgatan 8D. Flera småkontor har ersatts med större, öppnare kontorslandskap och lokalerna har fått en ordentlig uppfräschning.

I april påbörjades hyresanpassningen av Stena Metalls kontor på Fiskhamnsgatan 8D, en fastighet som Bygg & Konsult är bekanta med sedan tidigare då detta är den tredje ombyggnationen på Fiskhamnsgatan. Det som tidigare var flera mindre småkontor, omvandlades till ett öppet, luftigt kontorslandskap.

– Vi har i princip blåst ut hela lokalen och börjat om från scratch. Samtliga väggar togs ner och ersattes med nya, kök byttes ut och ventilationssystemet drogs om. Och en hel del annat för att skapa en öppnare, luftigare arbetsmiljö helt enkelt, säger Ulf Levinsson, projektledare på Bygg & Konsult.

  

Inför projektet krävdes noggrann planering i och med kvarboende hyresgäster, utöver detta dök det upp ytterligare utmaningar längs vägen.

– Materialet till projektet gick inte att köra i hissen, och det gick inte heller att lyfta upp det. Lösningen på det problemet blev istället att lyfta in allt material genom fönstren. Vilket i slutändan gick att genomföra utan problem, men det finns ju alltid en risk med yttre omständigheter som blåst och oväder så klart, avslutar Ulf.

Projektet pågick under drygt fyra månader, och färdigställdes i mitten av augusti. Slutresultatet blev ett öppet, fräscht kontorslandskap och en härligare arbetsmiljö för Stena Metall.

Utmaningar med gamla lutande byggnader

Renovering av gamla byggnader är komplicerat och kräver kunskap och tålamod. För att lyckas är det viktigt att inblandade hantverkare tycker om just den typen av projekt och att förutsättningar och planer ganska ofta förändras. Ett sådant exempel är Stena Fastigheters fastighet Kyrkogatan 26.

Bygg & Konsult har fått i uppdrag av Stena Fastigheter att totalrenovera Kyrkogatan 26. Fastigheten ska utgöra kontor för ett företag som flyttar in så fort projektet är avslutat.

– De stora utmaningarna är som alltid när det handlar om gamla byggnader; att det inträffar väldigt mycket som inte går att förutse, säger Bygg & Konsults projektledare Björn Hallersjö.
– Här är till exempelvis hissen ett komplicerat projekt eftersom vi behövt bila upp bottengolvet och sänka hela hissgropen för att en modernare hiss ska få plats.

En ytterligare utmaning är att huset står snett, därav smeknamnet – det lutande tornet i Göteborg. Golvet lutar nämligen 40 centimeter från det ena hörnet till det andra. Det är komplicerat eftersom att det inte går att räta upp utan att golvytan höjs ända upp till elementen i huset. På bottenplan har vi dock bilat upp golvet och höjt det ordentligt för att det ska bli en jämnare golvyta och på så sätt skapa enklare framkomlighet.

Som tidigare nämnt är projektet relativt utmanande, det är ett gammalt hus med mycket fina detaljer som ska bevaras. Kakelugnar, en ursprunglig trädörr, stuckaturen samt trappräcket är exempel på sådant som ska behållas. Samtidigt ska trappräcket moderniseras för att undvika skador. Detta görs genom en slags täcksida av glas på räckets utsida.

För Bygg & Konsult är detta ett roligt och spännande projekt, där den blivande hyresgästen är engagerad i renoveringen och inte sällan vill göra ändringar och småjusteringar.

– Varje liten ändring måste sedan godkännas av fastighetsägaren Stena Fastigheter och därefter börjar det intressanta arbetet med hur vi på Bygg och Konsult ska lösa önskemålen rent praktiskt, berättar Björn.

Projektet beräknas vara klart i slutet på augusti och därefter flyttar hyresgästen in i sitt framtida kontor, där dom kommer sitta och arbeta med ett generöst ljusinsläpp och utsikt över Domkyrkan.

Drömmen om ett nytt växthus i Gårdsten går i uppfyllelse

Nu står det klart att Gårdstensbostäder tillsammans med Bygg & Konsult ska bygga ytterligare ett efterlängtat växthus beläget i Gårdsten. Växthuset, som förväntas vara klart i slutet av november, är ett av många planerade projekt för att göra Gårdsten till en grönare statsdel och stärka gemenskapen. Det kommer att bli en plats för umgänge och odling som till stor del byggs av återbrukade markplattor, vilket går helt i linje med Bygg & Konsults kretsloppstänk.

– Det är ett spännande projekt som nyligen påbörjats. Jag ser verkligen fram emot det eftersom jag gillar att växthuset både känns aktuellt med ett hållbarhetstänk och för att det dessutom är oerhört efterlängtat av grannarna, säger Linnea Kiiskinen som är projektledare på Bygg och Konsult.

Bygget är väldigt välkommet av de som bor i området. Växthuset kommer att bli ett trevligt utrymme för grannarna, där de tillsammans kan odla önskade växter och örter, och på så sätt bidra till vårt ekosystem. I ett tidigare byggt växthus kan man se hur tomatplantor och andra växter frodas och underhålls av de boende i huset, vilket känns lovande inför kommande projekt.

– Jag mötte en man på gården som frågade mig om bygget äntligen ska dra i gång. Han verkade ivrig och berättade att han redan hunnit påbörja sin planering av inköp av fröer sedan ett tag tillbaka, berättar Linnea.

Växthuset planeras att byggas samman med huset som en integrerad del. Där halva delen är belägen under bostäderna, och andra halvan leder ut på gården dit solen når och kan värma. Bostadshuset kommer att agera som en grundpelare för växthuset, som till synes kommer att bli en naturlig utbyggnad med egen entré från gården.

– Den stora utmaningen blir att inte väsnas för mycket för att undvika att störa de boende i området. Projektet är efterlängtat och kommer därför förmodligen inte att bli ett störningsmoment för grannarna om allt går som planerat, avslutar Linnea.

Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Post- & besöksadress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Faktureringsadress

Bygg & Konsult i Väst AB
FE 9837
838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult i Väst AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se