Hyresanpassning för cirkulära lösningar

Sedan slutet av februari har Bygg & Konsult arbetat med ett intressant projekt i Högsbo industriområde, närmare bestämt i den nya stadsdelen Humlestaden. Projektet innebär en hyresanpassning av det som ska bli produktionslokal för energilager samt kontor för företaget BatteryLoop.
– Det är ett mindre, men samtidigt väldigt spännande, projekt. Framtiden är elektrisk och BatteryLoops affärsidé känns verkligen rätt i tiden – samtidigt som det linjerar med Bygg & Konsults hållbarhetsarbete och det vi strävar efter, säger Ulf Levinsson, projektledare på Bygg & Konsult.

I det gamla Prippshuset i Högsbo industriområde har Bygg & Konsult under snart två månaders tid arbetat med en hyresanpassning av det som ska bli BatteryLoops drygt 3500 kvadratmeter stora produktionslokal för energilager. I lokalen ska det även byggas kontor med konferenslokaler och kök.

BatteryLoop är ett svenskt, relativt nystartat företag som tar vara på uttjänta batterier från eldrivna fordon; däribland elbilar och truckar.

– Batterierna har oftast mer kapacitet kvar än vad man kan tro, vanligen runt 75 procent när de behöver bytas ut. I stället för att batterierna går till återvinning ger vi dem ett nytt liv genom att utveckla nya produkter i form av energilager, som i sin tur kan användas av företag inom exempelvis fastighetsbranschen, säger Cecilia Dano, Head of Production på BatteryLoop.

Företaget är ett bolag i koncernen Stena Metall, och i sin tur Stena AB – vilket är en kund som Bygg & Konsult har arbetat med under många år.

–Det känns fint att ha fått förtroende att arbeta med detta projekt och inte minst med ett företag som skapar innovativa, cirkulära lösningar, säger Ulf Levinsson.

Trots att projektet inleddes relativt nyligen, börjar datum för färdigställande att närma sig. Utöver upprustningen av lokalerna har det gjorts en ramp på 150 kvadratmeter för truckar och andra fordon, så att de enkelt ska kunna komma in i lokalen.

– Samarbetet med Bygg & Konsult har fungerat fantastiskt bra. Det har genomgående varit en tydlig, informativ kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt som verkligen har mött våra förväntningar, avslutar Cecilia Dano.

Västgötabanans stationshus – ett förtroendeprojekt

Bygg & Konsult står just nu inför flera projekt vid Göteborg Centralstation. Ett av dessa är ett takbyte på K-märkta Västgötabanans stationshus, även känt som VGJ-huset – tillika SJ:s kontor. Ett ärofyllt uppdrag, som också kommer med ett antal utmaningar. Om två veckor är ställningarna på plats – och projektet sträcker sig tre månader framåt i tiden. 

Vid Göteborg Centralstation pågår förberedelserna inför ett nytt uppdrag. VGJ-huset har ett skiffertak som Bygg & Konsult ska ta upp och återbruka, för att därefter lägga ny papp under och ny plåt. Dessutom ska det göras en pappläggning på det flacka taket. Projektkostnaden, som uppgår till 4 miljoner kronor, innebär även byte av byggnadens kassetter, fönster och liknande. Däremot är en utmaning att det ligger så pass nära järnvägsspåret.

– Med 15 meters avstånd är det viktigt att förankra allt på ett bra sätt. Det får självklart inte blåsa ner saker på spåret, säger Michael Emanuelsson, arbetschef på Bygg & Konsult.

Utöver detta är byggnaden dessutom K-märkt. Beställaren, Jernhusen Stationer, har Bygg & Konsult arbetat med i cirka 30 år. Michael betonar vikten av att ha en god relation med beställaren i ett sådant här sammanhang.

– När det gäller K-märkta byggnader är förtroende extra viktigt. Man vill inte släppa in vem som helst, utan det krävs några man litar på – och som gör det bra, säger Michael.

Takbytet är inte det enda projektet som ska påbörjas vid stationen framöver. Ytterligare ett uppdrag kretsar kring centralstationens tak, där 6 lager papp ska rivas. Lika många lanterniner ska bytas, och projektet kommer i sin helhet att kosta närmare 13 miljoner kronor.

– Säkerhet är A och O på den här platsen, i och med att det är så mycket människor i omlopp hela tiden. Det är viktigt att inte tappa saker, till exempel. På Bygg & Konsult är vi vana vid den här typen av projekt, så besökarna kan helt klart känna sig trygga, avslutar Michael.

Nytt ramavtal med Fristadsbostäder

Bygg & Konsult har vunnit en upphandling för Fristadsbostäder i Fristad, Borås kommun, gällande byggservice för bostadsbolagets hyreslägenheter. Ramavtalet är planerat att löpa i två år och gäller Fristadsbostäders drygt 600 lägenheter i Fristad och Borgstena.

Avtalet med Fristadsbostäder omfattar löpande entreprenadarbeten inom byggservice för reparations-, underhålls- och mindre renoveringsprojekt i de hyreslägenheter och fastigheter som Fristadsbostäder förvaltar.

– Det är ett uppdrag som passar Bygg & Konsult väldigt bra och vi är glada över att ha fått förtroendet att bidra med vår expertis inom byggservice till deras verksamhet, säger Philip Eliasson, vice VD Bygg & Konsult.

Fristadsbostäder AB ägs av Borås Stad och är det kommunala bostadsbolaget i den norra delen av kommunen. Bostadsbolaget har totalt 611 lägenheter belägna i Fristad och Borgstena. Ramavtalet sträcker sig i två år, med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Inbyggnation av hiss kräver kreativa lösningar

I en av SIBA fastigheters byggnader på Backaplan pågår arbetet med inbyggnationen av en hiss. Fastigheten, som är från tidigt 70-tal, är påbyggd i flera omgångar varav ett fasadbyte under 80-talet. En av de större utmaningarna med projektet är att det gamla fasadsystemet inte längre finns tillgängligt. Det här innebär att ett nytt behöver tillverkas, som dessutom måste överensstämma med den befintliga fasaden för ett enhetligt slutresultat.

På Deltavägen vid Backaplan har ett nytt projekt precis påbörjats. Projektet innefattar installationen av en hiss för kontorsytorna på andra och tredje våningen. På grund av fastighetens överhängande fasad behöver hissgropen först byggas utomhus, innan hissen kan installeras inuti byggnaden. I samband med inbyggnationen av hissen kommer dessutom en ny entré att byggas.

– Det är ett mindre projekt, samtidigt som det är relativt komplicerat. Dels i och med att det är en överhängande fasad, dels då det är en äldre byggnad vilket kan innebära många utmaningar i sig.
– I det här projektet handlar det främst om att ritningarna inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Vilket gör att det blir svårt att förutse eventuella problem, berättar Lasse Carlsson, projektledare på Bygg & Konsult.

Till följd av de missvisande ritningarna behöver man klä av fasaden invändigt för att kunna avgöra hur det faktiskt ser ut, för att sedan göra nya konstruktionsritningar. Rivningsarbetet måste därför hanteras med försiktighet och byggandet får anpassas efter situationen. Enligt Lasse är det faktum att det är så pass trångt den egentliga orsaken till att det blir komplicerat, samtidigt som hissen ska vara så stor som möjligt.

En ytterligare utmaning är som tidigare nämnt, fasaden. Byggnaden, som är från tidigt 70-tal, är påbyggd i flera omgångar; däribland ett fasadbyte under 80-talet.

– Det hade inte varit någon utmaning egentligen, men i och med att den gamla fasaden inte finns att köpa längre blir det genast lite svårare. Lösningen är att vi tillverkar ett nytt fasadsystem. I stället för att byta ut fasaden helt kompletterar vi bara med ett nytt system som passar ihop med det befintliga.

– Däremot är utmaningarna just utmaningar, vi ser dem inte som problem – tvärtom. Man får bara tänka till en extra gång, och vi är ett bra team på plats så jag är inte det minsta orolig. Sedan är vår beställare, SIBA fastigheter, väldigt enkel att ha att göra med och en kund som vi har arbetat med under många år. De har kunniga projektledare som har en bra förståelse för tillvägagångssättet, vilket självklart underlättar mycket, avslutar Lasse Carlsson.

Kontorslokaler blir till 800 kvadratmeter BUP-mottagning

I en gammal kontorslokal i Stenungssund pågår just nu byggnationen av en ny BUP-mottagning. Med pågående butiksverksamhet nedanför måste Bygg & Konsults arbetsuppgifter anpassas efter butikernas öppettider, utan att tumma på krav och kvalitet.

Det som en gång varit ett kontorslandskap ska nu bli BUP-mottagning i Stenungstorg Centrum. Den 800 kvadratmeter stora lokalens golv har flytspacklats och slipats, och det börjar bli dags påbörja byggnationen av väggarna till mottagningens insida. Med höga tillgänglighetskrav och genomgående ljudisolering i lokalen krävs ett flexibelt arbete med bred kompetens inom den här sortens byggverksamhet.

Byggnaden, vars BUP-mottagningens nya lokaler ska vara i, är relativt gammal vilket gör underlaget svårt att förutspå. Av den anledningen krävs en kontinuerlig dialog med arkitekten för att justera och planera efter eventuella överraskningar som uppkommer.
– Det händer att man stöter på oanade installationer när golvet öppnas upp. Då gäller det att vara snabb med att tänka om och planera annorlunda, berättar Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult.

I äldre byggnader är oanade installationer ingen överraskning, snarare tvärtom, berättar Jonas och fortsätter:
– Vid renovering av äldre fastigheter får man nästan räkna med oförutsedda uppsättningar eller installationer som påverkar mer eller mindre. Men vi är ett skickligt team med flera snickare på plats, så det är inga konstigheter.
– Det som gör just det här projektet speciellt är att butikernas verksamhet måste tas i beaktning när vi renoverar. Snickaryrket är ofta förknippat med högljudda arbetsuppgifter men här är vi noga med att genomföra alla arbetsuppgifter som väsnas innan butikerna öppnar.

Projektet påbörjades i oktober 2022 och planeras avslutas i slutet av juni 2023. Beställaren för projektet är Citycon.

Bygg & Konsult samarbetar för en klimatneutral bransch

För Bygg & Konsult är hållbarhet en högt prioriterad fråga – både när det kommer till val av byggmaterial och byggnadsdelar, och miljöeffektiva arbetsmetoder. Därför var initiativet att samverka i Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande ett givet beslut.
– För oss är det en självklarhet att diskutera och dela med oss av hur vi arbetar med hållbarhet, för att på så vis förhoppningsvis inspirera andra, säger Philip Eliasson, vice VD på Bygg & Konsult.

Bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och under de senaste åren har frågan om en klimatneutral bransch vuxit sig allt större. För Bygg & Konsult har hållbarhetsfrågor varit på agendan under en längre tid, och enligt Philip Eliasson var det en självklarhet att ansluta till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

– Vi tycker att det är jättebra med en plattform där bolag tillsammans kan arbeta fram lösningar i syfte att arbeta mer hållbart. Det är väldigt öppet utan någon som helst konkurrensaspekt, vilket är oerhört viktigt. Som företag bör man snarare uppmana fler till att anamma hållbara initiativ och lösningar. När det kommer till hållbarhet är det inte en fråga om konkurrens, säger Philip Eliasson.

Göteborgs plattform för hållbart byggande är ett initiativ av Göteborgs Stad för bygg- och anläggningssektorn. Syftet med plattformen är att aktörer tillsammans ska ha möjlighet att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap i syfte att främja utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch. Sedan starten i november 2022 är det drygt 100 aktörer som har anslutit till plattformen.

För oss är det oerhört betydelsefullt att företag inom byggsektorn, som Bygg & Konsult, ansluter sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Tillsammans kan vi effektivt minska klimatpåverkan i praktiken tack vare att flera aktörer samlas och delar sina kunskaper, metoder och material för att möjliggöra omställningen till en klimatneutral bygg- och fastighetsbransch, säger Susan Runsten, processledare på Business Region Göteborg.

Plattformen innebär både fysiska möten, som föreläsningar och workshops, och digitala diskussionsforum. Däribland en grupp på LinkedIn där anslutna aktörer kontinuerligt kan dela med sig av sitt, och ta del av andra företags, hållbarhetsarbete och klimatneutrala lösningar.

– Att samla så många aktörer på en och samma plattform där metoder, material och tekniker öppet diskuteras är otroligt effektivt – det möjliggör en ständig kunskapsöverföring i syfte att arbeta mer hållbart.
– Min uppfattning är framför allt att mindre aktörer, som oss, kan agera snabbare jämfört med större företag. Därför hoppas jag att fler mindre och medelstora företag ansluter till plattformen. Om vi alla hjälps åt och agerar tillsammans kan det göra en otrolig skillnad för byggbranschens miljöpåverkan, och det gäller inte bara stora byggbolag och aktörer – det gäller alla, avslutar Philip Eliasson.

Läs mer om Göteborgs plattform för hållbart byggande här: https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/innovation-samverkan/hallbar-utveckling/goteborgs-plattform-for-klimatneutralt-byggande

Utmaningarna med att bedriva två verksamheter under samma tak

Bevego, grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation, sitter som hyresgäster i lokalerna på Kryptongatan i Mölndal. Bygg & Konsult är på plats för att totalrenovera fastigheten, samtidigt som Bevegos verksamhet kommer att pågå som vanligt under hela projektet.

Med en fastighet uppdelad i tre delar sitter nu Bevego och arbetar för fullt i den mittersta delen, medan Bygg & Konsult är i full gång med byggnationen utanför i de två andra delarna. Med det största störningsmomentet, rivningen, avklarat står nu Bygg & Konsult inför utmaningen att bedriva verksamhet – samtidigt som Bevego ska göra detsamma.

– Det är utmanande med två verksamheter under samma tak, speciellt när vår del av arbetet har en tendens att väsnas lite mer jämfört med deras. Hittills har det gått jättebra, det värsta är redan gjort och nu står vi inför den stora utmaningen att anpassa vår arbetsprocess efter deras verksamhet, berättar Linnea Kiiskinen som är en av projektledarna.

Att planera en byggnation av en fastighet med pågående verksamhet kräver extra mycket planering. Förutom att arbetet behöver pågå runt verksamheten måste Bygg & Konsult dessutom ta hänsyn till att både el och ventilation ska fungera som vanligt. När de omkringliggande delarna av fastigheten står klara kommer Bevegos verksamhet att förflyttas för att hela fastigheten ska kunna bli färdig. Delar som i dagsläget renoveras ska bli kontor, butik och lager.

Planering in i minsta detalj

På utsidan av fastigheten ska Bygg & Konsult dessutom bygga ett ovanligt stort skärmtak. Med stabila smideskonstruktioner planeras skärmtaket bli sju meter djupt, och kommer att löpa längs med hela fastigheten som är 60 meter lång.

Projektledarna Linnea Kiiskinen och Lasse Karlsson, har behövt planera byggnationen noggrant in i minsta detalj. I planeringen har man behövt ta hänsyn till hyresgästernas verksamhet, vilket har inneburit precision som annars inte behöver beaktas. Beställaren är Corem Properties och renoveringen av fastigheten, som ligger på Kryptongatan i Mölndal, förväntas avslutas lagom till sommaren 2023.

 

Brandsäkring i köpcentrum – mitt i julhandeln

Sedan i början av december har Linnea Kiiskinen, projektledare, tillsammans med kollegorna på Bygg & Konsult arbetat med ett lite annorlunda projekt i Stenungssund. Projektet gäller brandsäkring av lägenheterna i Stenungstorg Centrum, på andra våningens loftgång. Detta innebär rivning av fasad och byte av dörrar och fönster, samtidigt som ytan på loftgången måste användas effektivt för att kunna få plats med såväl arbetare som material.

– Det som är speciellt med projektet är att vi arbetar inne i ett köpcentrum. Just i december månad är jag väldigt tacksam för att arbetet sker just här, eftersom vi slipper kylan och rusket utanför, berättar Linnea Kiiskinen, projektledare på Bygg och Konsult.

Projektet befinner sig i ett relativt tidigt stadie, men redan nu är det konstaterat att julhandeln kommer att påverka projektets byggtid. Ventilationen som dessutom ska räcka till butikerna är nämligen i behov av demontering för att projektet ska kunna genomföras. På grund av julhandeln, dagarna då köpcentrumet har sina bästa försäljningsdagar, får demonteringen av ventilationssystemet vänta till efter årsskiftet – något som kommer att påverka byggtiden. Men det är inga större problem menar Linnea.

– Hittills har projektet gått bra och alla är glada över att vi är här. Människorna som bor här verkar inte störas överdrivet mycket av vår närvaro, vilket underlättar vårt arbete. Ventilationen innebär bara en liten försening, och sådant får man räkna när man arbetar med projekt som är planerade strax innan julen, avslutar Linnea.

Minskar klimatavtryck med 81 ton CO2 per år genom byte till elbilar

Redan under början av 2023 kommer Bygg & Konsult att byta ut 62 procent av sin bilflotta till elbilar, en omställning som inget annat mindre eller medelstort byggföretag i Göteborgsregionen gjort tidigare. Den nya fordonsstrategin innebär dessutom att 100 procent av bilflottan kommer att vara eldriven fram till 2025.
– Bytet till elbilar är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och ett steg i rätt riktning i syfte att reducera vårt klimatavtryck. Bara genom omställningen till elbilar minskar vi vårt klimatavtryck med upp till 81 ton koldioxid per år, säger Philip Eliasson, vice VD på Bygg & Konsult.

Omställningen mot ett grönare arbetssätt och en lägre klimatpåverkan har länge varit på agendan för Bygg & Konsult. Därav var beslutet om en grön omställning på fordonsfronten ett givet steg. Innan 2025 ska Bygg & Konsult ha bytt ut hela sin bilflotta på över 30 fordon till elbilar och redan under våren 2023 kommer 62 procent vara utbytta.

– Elektrifieringen är framtiden. Förr eller senare kommer alla behöva göra omställningen från fossildrivna bilar till elbilar, varför inte göra det så fort som möjligt. Företag har ett viktigt ansvar och har möjlighet att göra stor skillnad när det kommer till miljöpåverkan. Därför hoppas vi att fler företag i branschen inspireras och går samma väg, säger Philip.

I Göteborgsregionen har inget annat byggföretag i samma storlek som Bygg & Konsult gjort en så pass omfattande och snabb omställning till elbilar. Genom att byta från fossildrivna- till eldrivna bilar kommer utsläppen minska med upp till 81 ton koldioxid per år. Den nya fordonsstrategin har tagits emot väl av såväl kunder som andra aktörer i branschen.

– Vi har diskuterat beslutet med ett flertal av våra beställare och fått jättebra respons. Samtidigt har vi fått många frågor om hur det kommer att fungera rent praktiskt i och med att räckvidden inte är helt optimal alla gånger. Men vi har arbetat fram lösningar under nästan ett års tid och är både säkra på att det kommer att fungera och att det är rätt beslut, säger Philip och fortsätter:
– Vår förhoppning är att fler företag hakar på initiativet, inte minst företag i samma storlek som vi som har möjlighet att agera snabbare än större bolag. Vi har visat att det går att göra en snabb omställning om man vill.

Sammanlagt är det i dagsläget 21 beställda elbilar som beräknas levereras under början av 2023. På tjänstemannasidan kommer 100 procent av bilflottan bestå av miljöbilar redan under nästa år.

Bygg & Konsult har byggt fler växthus i Gårdsten

I början av sommaren stod det klart att gårdstensbostäder tillsammans med Bygg & Konsult ska bygga ytterligare två växthus i Gårdsten. Nyligen blev ett av de två växthusen klart, och projektet har väckt många positiva reaktioner från de boende i området.

År 2016 gjordes ett liknande projekt tillsammans med Gårdstensbostäder, och på en annan gård i närheten. Det som var ett testprojekt visade sig bli väldigt uppskattat av hyresgästerna, vilket genererat ytterligare växthus på fler gårdar i området. Ett av de två växthusen blev nyligen klart, medan det andra växthuset förväntas stå klart redan i mars 2023. Projektet är ett av flera initiativ för att få Gårdsten till en grönare stadsdel, samtidigt som det syftar till att stärka gemenskapen i föreningen.

– I och med att det har varit så efterlängtat känns det väldigt roligt att växthuset äntligen är klart. Projektet känns dessutom aktuellt ur ett hållbarhetsperspektiv, och går helt i linje med Bygg & Konsults miljötänk, berättar Linnea Kiiskinen, projektledare på Bygg & Konsult.

Växthuset har byggts samman med bostadshuset och står mot innergården. Till synes är växthuset en naturlig utbyggnad med egen entré från gården, där huset agerar grundpelare.

–Vi har fått väldigt fina reaktioner från hyresgästerna som har berättat hur glada de är över de nya växthusen, många har dessutom redan planerat vilka växter och plantor de ska att odla när det är klart. Vi har även fått fin respons från Gårdstensbostäder som i sin tur är väldigt nöjda över projektet och de nya växthusen, avslutar Linnea.

  

  • 1
  • 2
Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Adress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Hitta på sidan

  • Om oss
  • Tjänster
  • Referenser
  • Kontakt

Post & faktureringsadress

Bygg & Konsult Väst AB
FE 9837 838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se