Bygg & Konsult samarbetar för en klimatneutral bransch

För Bygg & Konsult är hållbarhet en högt prioriterad fråga – både när det kommer till val av byggmaterial och byggnadsdelar, och miljöeffektiva arbetsmetoder. Därför var initiativet att samverka i Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande ett givet beslut.
– För oss är det en självklarhet att diskutera och dela med oss av hur vi arbetar med hållbarhet, för att på så vis förhoppningsvis inspirera andra, säger Philip Eliasson, vice VD på Bygg & Konsult.

Bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och under de senaste åren har frågan om en klimatneutral bransch vuxit sig allt större. För Bygg & Konsult har hållbarhetsfrågor varit på agendan under en längre tid, och enligt Philip Eliasson var det en självklarhet att ansluta till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

– Vi tycker att det är jättebra med en plattform där bolag tillsammans kan arbeta fram lösningar i syfte att arbeta mer hållbart. Det är väldigt öppet utan någon som helst konkurrensaspekt, vilket är oerhört viktigt. Som företag bör man snarare uppmana fler till att anamma hållbara initiativ och lösningar. När det kommer till hållbarhet är det inte en fråga om konkurrens, säger Philip Eliasson.

Göteborgs plattform för hållbart byggande är ett initiativ av Göteborgs Stad för bygg- och anläggningssektorn. Syftet med plattformen är att aktörer tillsammans ska ha möjlighet att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap i syfte att främja utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch. Sedan starten i november 2022 är det drygt 100 aktörer som har anslutit till plattformen.

För oss är det oerhört betydelsefullt att företag inom byggsektorn, som Bygg & Konsult, ansluter sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Tillsammans kan vi effektivt minska klimatpåverkan i praktiken tack vare att flera aktörer samlas och delar sina kunskaper, metoder och material för att möjliggöra omställningen till en klimatneutral bygg- och fastighetsbransch, säger Susan Runsten, processledare på Business Region Göteborg.

Plattformen innebär både fysiska möten, som föreläsningar och workshops, och digitala diskussionsforum. Däribland en grupp på LinkedIn där anslutna aktörer kontinuerligt kan dela med sig av sitt, och ta del av andra företags, hållbarhetsarbete och klimatneutrala lösningar.

– Att samla så många aktörer på en och samma plattform där metoder, material och tekniker öppet diskuteras är otroligt effektivt – det möjliggör en ständig kunskapsöverföring i syfte att arbeta mer hållbart.
– Min uppfattning är framför allt att mindre aktörer, som oss, kan agera snabbare jämfört med större företag. Därför hoppas jag att fler mindre och medelstora företag ansluter till plattformen. Om vi alla hjälps åt och agerar tillsammans kan det göra en otrolig skillnad för byggbranschens miljöpåverkan, och det gäller inte bara stora byggbolag och aktörer – det gäller alla, avslutar Philip Eliasson.

Läs mer om Göteborgs plattform för hållbart byggande här: https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/innovation-samverkan/hallbar-utveckling/goteborgs-plattform-for-klimatneutralt-byggande

Utmaningarna med att bedriva två verksamheter under samma tak

Bevego, grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation, sitter som hyresgäster i lokalerna på Kryptongatan i Mölndal. Bygg & Konsult är på plats för att totalrenovera fastigheten, samtidigt som Bevegos verksamhet kommer att pågå som vanligt under hela projektet.

Med en fastighet uppdelad i tre delar sitter nu Bevego och arbetar för fullt i den mittersta delen, medan Bygg & Konsult är i full gång med byggnationen utanför i de två andra delarna. Med det största störningsmomentet, rivningen, avklarat står nu Bygg & Konsult inför utmaningen att bedriva verksamhet – samtidigt som Bevego ska göra detsamma.

– Det är utmanande med två verksamheter under samma tak, speciellt när vår del av arbetet har en tendens att väsnas lite mer jämfört med deras. Hittills har det gått jättebra, det värsta är redan gjort och nu står vi inför den stora utmaningen att anpassa vår arbetsprocess efter deras verksamhet, berättar Linnea Kiiskinen som är en av projektledarna.

Att planera en byggnation av en fastighet med pågående verksamhet kräver extra mycket planering. Förutom att arbetet behöver pågå runt verksamheten måste Bygg & Konsult dessutom ta hänsyn till att både el och ventilation ska fungera som vanligt. När de omkringliggande delarna av fastigheten står klara kommer Bevegos verksamhet att förflyttas för att hela fastigheten ska kunna bli färdig. Delar som i dagsläget renoveras ska bli kontor, butik och lager.

Planering in i minsta detalj

På utsidan av fastigheten ska Bygg & Konsult dessutom bygga ett ovanligt stort skärmtak. Med stabila smideskonstruktioner planeras skärmtaket bli sju meter djupt, och kommer att löpa längs med hela fastigheten som är 60 meter lång.

Projektledarna Linnea Kiiskinen och Lasse Karlsson, har behövt planera byggnationen noggrant in i minsta detalj. I planeringen har man behövt ta hänsyn till hyresgästernas verksamhet, vilket har inneburit precision som annars inte behöver beaktas. Beställaren är Corem Properties och renoveringen av fastigheten, som ligger på Kryptongatan i Mölndal, förväntas avslutas lagom till sommaren 2023.

 

Brandsäkring i köpcentrum – mitt i julhandeln

Sedan i början av december har Linnea Kiiskinen, projektledare, tillsammans med kollegorna på Bygg & Konsult arbetat med ett lite annorlunda projekt i Stenungssund. Projektet gäller brandsäkring av lägenheterna i Stenungstorg Centrum, på andra våningens loftgång. Detta innebär rivning av fasad och byte av dörrar och fönster, samtidigt som ytan på loftgången måste användas effektivt för att kunna få plats med såväl arbetare som material.

– Det som är speciellt med projektet är att vi arbetar inne i ett köpcentrum. Just i december månad är jag väldigt tacksam för att arbetet sker just här, eftersom vi slipper kylan och rusket utanför, berättar Linnea Kiiskinen, projektledare på Bygg och Konsult.

Projektet befinner sig i ett relativt tidigt stadie, men redan nu är det konstaterat att julhandeln kommer att påverka projektets byggtid. Ventilationen som dessutom ska räcka till butikerna är nämligen i behov av demontering för att projektet ska kunna genomföras. På grund av julhandeln, dagarna då köpcentrumet har sina bästa försäljningsdagar, får demonteringen av ventilationssystemet vänta till efter årsskiftet – något som kommer att påverka byggtiden. Men det är inga större problem menar Linnea.

– Hittills har projektet gått bra och alla är glada över att vi är här. Människorna som bor här verkar inte störas överdrivet mycket av vår närvaro, vilket underlättar vårt arbete. Ventilationen innebär bara en liten försening, och sådant får man räkna när man arbetar med projekt som är planerade strax innan julen, avslutar Linnea.

Minskar klimatavtryck med 81 ton CO2 per år genom byte till elbilar

Redan under början av 2023 kommer Bygg & Konsult att byta ut 62 procent av sin bilflotta till elbilar, en omställning som inget annat mindre eller medelstort byggföretag i Göteborgsregionen gjort tidigare. Den nya fordonsstrategin innebär dessutom att 100 procent av bilflottan kommer att vara eldriven fram till 2025.
– Bytet till elbilar är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och ett steg i rätt riktning i syfte att reducera vårt klimatavtryck. Bara genom omställningen till elbilar minskar vi vårt klimatavtryck med upp till 81 ton koldioxid per år, säger Philip Eliasson, vice VD på Bygg & Konsult.

Omställningen mot ett grönare arbetssätt och en lägre klimatpåverkan har länge varit på agendan för Bygg & Konsult. Därav var beslutet om en grön omställning på fordonsfronten ett givet steg. Innan 2025 ska Bygg & Konsult ha bytt ut hela sin bilflotta på över 30 fordon till elbilar och redan under våren 2023 kommer 62 procent vara utbytta.

– Elektrifieringen är framtiden. Förr eller senare kommer alla behöva göra omställningen från fossildrivna bilar till elbilar, varför inte göra det så fort som möjligt. Företag har ett viktigt ansvar och har möjlighet att göra stor skillnad när det kommer till miljöpåverkan. Därför hoppas vi att fler företag i branschen inspireras och går samma väg, säger Philip.

I Göteborgsregionen har inget annat byggföretag i samma storlek som Bygg & Konsult gjort en så pass omfattande och snabb omställning till elbilar. Genom att byta från fossildrivna- till eldrivna bilar kommer utsläppen minska med upp till 81 ton koldioxid per år. Den nya fordonsstrategin har tagits emot väl av såväl kunder som andra aktörer i branschen.

– Vi har diskuterat beslutet med ett flertal av våra beställare och fått jättebra respons. Samtidigt har vi fått många frågor om hur det kommer att fungera rent praktiskt i och med att räckvidden inte är helt optimal alla gånger. Men vi har arbetat fram lösningar under nästan ett års tid och är både säkra på att det kommer att fungera och att det är rätt beslut, säger Philip och fortsätter:
– Vår förhoppning är att fler företag hakar på initiativet, inte minst företag i samma storlek som vi som har möjlighet att agera snabbare än större bolag. Vi har visat att det går att göra en snabb omställning om man vill.

Sammanlagt är det i dagsläget 21 beställda elbilar som beräknas levereras under början av 2023. På tjänstemannasidan kommer 100 procent av bilflottan bestå av miljöbilar redan under nästa år.

Bygg & Konsult har byggt fler växthus i Gårdsten

I början av sommaren stod det klart att gårdstensbostäder tillsammans med Bygg & Konsult ska bygga ytterligare två växthus i Gårdsten. Nyligen blev ett av de två växthusen klart, och projektet har väckt många positiva reaktioner från de boende i området.

År 2016 gjordes ett liknande projekt tillsammans med Gårdstensbostäder, och på en annan gård i närheten. Det som var ett testprojekt visade sig bli väldigt uppskattat av hyresgästerna, vilket genererat ytterligare växthus på fler gårdar i området. Ett av de två växthusen blev nyligen klart, medan det andra växthuset förväntas stå klart redan i mars 2023. Projektet är ett av flera initiativ för att få Gårdsten till en grönare stadsdel, samtidigt som det syftar till att stärka gemenskapen i föreningen.

– I och med att det har varit så efterlängtat känns det väldigt roligt att växthuset äntligen är klart. Projektet känns dessutom aktuellt ur ett hållbarhetsperspektiv, och går helt i linje med Bygg & Konsults miljötänk, berättar Linnea Kiiskinen, projektledare på Bygg & Konsult.

Växthuset har byggts samman med bostadshuset och står mot innergården. Till synes är växthuset en naturlig utbyggnad med egen entré från gården, där huset agerar grundpelare.

–Vi har fått väldigt fina reaktioner från hyresgästerna som har berättat hur glada de är över de nya växthusen, många har dessutom redan planerat vilka växter och plantor de ska att odla när det är klart. Vi har även fått fin respons från Gårdstensbostäder som i sin tur är väldigt nöjda över projektet och de nya växthusen, avslutar Linnea.

  

Gammal byggnad blir till toppmodernt kontor

Kyrkogatan 26, som tidigare varit mattaffär i många år, står idag färdigt som moderna, fräscha kontorslokaler. Men resan dit har inte varit lätt, den gamla byggnaden har inneburit utmaningar som inte alltid har gått att förutspå. Renoveringen har varit komplicerad och utmanande, med ett plötsligt avbrott mitt i bygget. Trots det har hantverkarna gjort ett utmärkt arbete och lyckats förvandla byggnaden till ett modernt kontor i en gammal, sned byggnad.

Redan i februari stod Bygg & Konsults hantverkare redo att påbörja byggnationen av det gamla huset på Kyrkogatan 26. Renoveringen startade och man insåg snabbt att det inte skulle bli ett helt enkelt projekt. Gamla byggnader innebär nämligen ofta problem som inte går att förutspå. Ett sådant problem som upptäcktes på Kyrkogatan var att byggnadens tidigare golv stod snett. Det innebar i sin tur att hela golvplattan var i behov av förstärkning och bottenplanet behövde bilas upp. Men inte långt innan det förväntade slutdatumet lades bygget på is. Säkerheten behövde förstärkas och Bygg & Konsult stod inför nya utmaningar.

– Gamla byggnader är inte alltid problemfria. Konstruktörerna instruerade oss att avbryta arbetet då man behövde hitta en säkerhetslösning för byggnaden, med syfte att förstärka och förbättra golven och taken i lokalerna, säger Björn Hallersjö, projektledare på Bygg & Konsult.

Man beslutade sedan om gjutna bärande pelare och ingjutna förstärkningar som lösning på säkerhetsproblemet, och kort efter att konstruktörerna kommit fram till lösningen var Bygg & Konsult tillbaka i lokalerna för att återuppta arbetet.

– Vi är mycket nöjda över resultatet. Det har varit ett spännande arbete att projektleda och mina kollegor har gjort ett utmärkt arbete, när man besöker byggnaden idag minns man knappt hur det såg ut tidigare. Vi motiveras alltid av att ta oss an utmaningar, och i sådana projekt blir det dessutom extra kul att se slutresultatet, berättar Björn.

 

– Det är med glädje jag kliver in i kontorshuset på Kyrkogatan idag. Husets historia är bevarad med stolthet samtidigt som planlösningar och funktioner är moderna. Bygg & Konsults omsorg för renoveringen har varit fin att följa och jag som beställare har känt mig trygg genom hela projektet. Genom tydlig kommunikation, med såväl mig som hyresgästen, är den färdiga produkten på många sätt bättre än vi vågade hoppas på när husets utmaningar blev synliga. Bygg & Konsult är en medspelare med lösningsfokus, säger Björn Tomlin Osbeck, projektledare på Stena Fastigheter.

Den 600 kvm stora byggnaden på Kyrkogatan 26 i Göteborg står idag färdig. Lokalerna har blivit toppmoderna kontor med fina bevarade originaldetaljer, som stuckaturer och kakelugnar, för Stena Fastigheters hyresgäster. Med några få justeringar som återstår kan projektet fastställas som avslutat sedan september.

 

Nedmontering av konstverk i Lerum – ett projekt som kräver precision och noggrannhet

Bygg & Konsult utför såväl större som mindre jobb, för oss spelar storleken på en entreprenad mindre roll. Däremot har vi en förkärlek för komplexa och annorlunda projekt – som ett av våra nyligen avslutade projekt i Lerum. Det handlar om ett konstverk som är del av Lerum kommuns offentliga konstsamling, en skulptur monterad på ett drygt 13 meter högt torn vid ett nedlagt reningsverk som nu ska rivas.

Konstverket ”Kretsloppet” är en arkitektbunden reliefskulptur från 1975, tillverkad av skulptören och formgivaren Stig Carlsson. På grund av att kommunen beslutat att riva det gamla reningsverket, vilket inkluderar tornet där konstverket sitter, behövde därför skulpturen flyttas – och där kommer Bygg & Konsult in.

– Det kanske låter som ett enklare projekt än vad det faktiskt är. Konstverket behövde monteras ned för att på sikt sättas på en ny byggnad. Därför behövde nedmonteringen göras på ett så skonsamt och säkert sätt som möjligt, utan att påverka eller förstöra befintligt skick, säger Bygg & Konsults projektledare Ulf Levinsson, och fortsätter:
– Alla delar måste sparas, till och med skruvarna som dessutom behövde numreras och förvaras för att sedan kunna ersättas av nya identiska skruvar. Samtidigt behövde även motsvarande hål i konstverket numreras, för att man enkelt ska förstå var de nya skruvarna ska sitta.

Konstverket sträcker sig runt tornets fyra fasader och består av flera olika delar i aluminumplåt, som i sin tur monterades ned bit för bit. Konstverkets delar varierar i storlek och vikt, där den största delen har en diameter på 2,9 meter. Vid nedmonteringen av de större och tyngre partierna har man därför behövt ta hjälp av en kranbil. Skulpturen ska sedan restaureras för att på sikt sättas upp på en ny byggnad. Vart det blir är däremot ännu inte bestämt.

– Vi är jättenöjda med Bygg & Konsults utförande av uppdraget och att de löste allt på ett så bra sätt. När vi var i behov av en tillfällig förvaring av konstverket hade de en snabb lösning på problemet och anordnade transport både dit och tillbaka. Hela processen har helt enkelt flutit på väldigt smidigt, säger Jan Sanding, fastighetsingenjör på Lerums Kommun.

Projektet påbörjades i september och pågick under drygt en månads tid.

Bygg & Konsult har byggt nytt Tesla Center i Göteborg

I början av året påbörjade Bygg & Konsult en stor ombyggnation av den gamla logistikhallen på Exportgatan 24 på Hisings Backa, Göteborg. Ett omfattande projekt där de slitna lokalerna omvandlades till kontor, showroom och servicehall. Beställaren var Corem Property, med Tesla som slutkund. Efter drygt ett halvår från byggstart kunde Tesla äntligen slå upp dörrarna till sina nya lokaler.

– Resultatet blev superbra, men vägen från början till slut har verkligen inte varit spikrak. Vi har ju blåst ut hela huset egentligen och gjort om allt. Allt från omfattande fasadarbeten till nya glaspartier och portar, och har stött på en hel del utmaningar längs vägen, berättar Jonas Broman, projektledare på Bygg och Konsult.

Den nya, toppmoderna anläggningen på 3 300 kvadratmeter kommer att erbjuda försäljning och leverans av både nya och begagnade bilar. Det kommer även att finnas en serviceanläggning och Teslas mobila servicetekniker, en tjänst där en servicetekniker kommer till ägarna och ger service där bilen står parkerad.

– I och med att det var ett så pass omfattande projekt med relativt snäv tidsram har det krävts en hel del kreativa lösningar längs vägen. Men samtliga parter är väldigt nöjda med slutresultatet, avslutar Jonas Broman.

En arbetsplats att trivas på – hyresanpassning av Fiskhamnsgatan 8D

Det är ju faktiskt på våra arbetsplatser som vi spenderar allra mest tid. Att ha ett hem att trivas i är något vi alla värdesätter högt, men en trivsam arbetsplats är minst lika viktigt. Bygg & Konsult har precis avslutat hyresanpassningen av Stena Metalls kontor på Fiskhamnsgatan 8D. Flera småkontor har ersatts med större, öppnare kontorslandskap och lokalerna har fått en ordentlig uppfräschning.

I april påbörjades hyresanpassningen av Stena Metalls kontor på Fiskhamnsgatan 8D, en fastighet som Bygg & Konsult är bekanta med sedan tidigare då detta är den tredje ombyggnationen på Fiskhamnsgatan. Det som tidigare var flera mindre småkontor, omvandlades till ett öppet, luftigt kontorslandskap.

– Vi har i princip blåst ut hela lokalen och börjat om från scratch. Samtliga väggar togs ner och ersattes med nya, kök byttes ut och ventilationssystemet drogs om. Och en hel del annat för att skapa en öppnare, luftigare arbetsmiljö helt enkelt, säger Ulf Levinsson, projektledare på Bygg & Konsult.

  

Inför projektet krävdes noggrann planering i och med kvarboende hyresgäster, utöver detta dök det upp ytterligare utmaningar längs vägen.

– Materialet till projektet gick inte att köra i hissen, och det gick inte heller att lyfta upp det. Lösningen på det problemet blev istället att lyfta in allt material genom fönstren. Vilket i slutändan gick att genomföra utan problem, men det finns ju alltid en risk med yttre omständigheter som blåst och oväder så klart, avslutar Ulf.

Projektet pågick under drygt fyra månader, och färdigställdes i mitten av augusti. Slutresultatet blev ett öppet, fräscht kontorslandskap och en härligare arbetsmiljö för Stena Metall.

Utmaningar med gamla lutande byggnader

Renovering av gamla byggnader är komplicerat och kräver kunskap och tålamod. För att lyckas är det viktigt att inblandade hantverkare tycker om just den typen av projekt och att förutsättningar och planer ganska ofta förändras. Ett sådant exempel är Stena Fastigheters fastighet Kyrkogatan 26.

Bygg & Konsult har fått i uppdrag av Stena Fastigheter att totalrenovera Kyrkogatan 26. Fastigheten ska utgöra kontor för ett företag som flyttar in så fort projektet är avslutat.

– De stora utmaningarna är som alltid när det handlar om gamla byggnader; att det inträffar väldigt mycket som inte går att förutse, säger Bygg & Konsults projektledare Björn Hallersjö.
– Här är till exempelvis hissen ett komplicerat projekt eftersom vi behövt bila upp bottengolvet och sänka hela hissgropen för att en modernare hiss ska få plats.

En ytterligare utmaning är att huset står snett, därav smeknamnet – det lutande tornet i Göteborg. Golvet lutar nämligen 40 centimeter från det ena hörnet till det andra. Det är komplicerat eftersom att det inte går att räta upp utan att golvytan höjs ända upp till elementen i huset. På bottenplan har vi dock bilat upp golvet och höjt det ordentligt för att det ska bli en jämnare golvyta och på så sätt skapa enklare framkomlighet.

Som tidigare nämnt är projektet relativt utmanande, det är ett gammalt hus med mycket fina detaljer som ska bevaras. Kakelugnar, en ursprunglig trädörr, stuckaturen samt trappräcket är exempel på sådant som ska behållas. Samtidigt ska trappräcket moderniseras för att undvika skador. Detta görs genom en slags täcksida av glas på räckets utsida.

För Bygg & Konsult är detta ett roligt och spännande projekt, där den blivande hyresgästen är engagerad i renoveringen och inte sällan vill göra ändringar och småjusteringar.

– Varje liten ändring måste sedan godkännas av fastighetsägaren Stena Fastigheter och därefter börjar det intressanta arbetet med hur vi på Bygg och Konsult ska lösa önskemålen rent praktiskt, berättar Björn.

Projektet beräknas vara klart i slutet på augusti och därefter flyttar hyresgästen in i sitt framtida kontor, där dom kommer sitta och arbeta med ett generöst ljusinsläpp och utsikt över Domkyrkan.

  • 1
  • 2
Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Adress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Hitta på sidan

  • Om oss
  • Tjänster
  • Referenser
  • Kontakt

Post & faktureringsadress

Bygg & Konsult Väst AB
FE 9837 838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se