Bygg & Konsult tecknar ramavtal med Borås Stad

I våras blev det klart att Bygg & Konsult ingår ramavtal med Borås Stad. Avtalet är planerat att löpa i fyra år och öppnar dörrar till spännande möjligheter inom stadens byggutveckling.

Det nyetablerade samarbetet med Borås Stad trädde i kraft i mars tidigare år. Ramavtalet kommer i första hand att utgöras av löpande drift- och underhållsarbeten, samt ett komplement till den byggverksamhet som Borås Stad och dess bolag bedriver i egen regi.

– Borås befinner sig en expansiv fas och det är väldigt roligt att vi får möjlighet att vara med i den utvecklingen, säger Philip Eliasson, vice vd på Bygg & Konsult, och fortsätter:

– Vi hoppas kunna bidra med våra kunskaper inom renoveringar och ombyggnader, vilket vi har lång erfarenhet av genom liknande ramavtal och tidigare projekt. Vårt mål är att tillsammans med Borås stad skapa kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Även om Bygg & Konsult inte har haft direkt samarbete med Borås Stad sedan innan, har de genomfört ett flertal projekt i Borås tidigare. Sedan förra året har Bygg & Konsult dessutom etablerat ett ramavtal med ett av de kommunala bostadsbolagen; Fristadsbostäder.

Ramavtalet började gälla 20 mars 2023 och är planerat att löpa fram till 20 mars 2027.

Nytt ramavtal med Kungsbacka kommun

Nyligen blev det klart att Bygg & Konsult är ett av de företag som vunnit upphandlingen med Kungsbacka kommun gällande hantverkstjänster inom bygg. Ramavtalet är planerat att löpa i fyra år med start från och med 1 juli 2023.

Det nyligen undertecknade ramavtalet öppnar dörrarna för flera spännande projekt och uppdrag inom Kungsbacka kommun. Uppdraget kommer främst att omfatta renoveringar, underhåll och byggservice, där Bygg & Konsult under en fyraårsperiod kommer att arbeta med att förnya och renovera bland annat förskolor, äldreboenden, skolor och gymnasium.

– Vi är väldigt glada över ramavtalet med Kungsbacka kommun. Det ger oss möjligheten att samarbeta med kommunen och utveckla vårt partnerskap under en längre tid, säger Ulf Levinsson, gruppchef byggservice, Bygg & Konsult.

I linje med Bygg & Konsults hållbarhetsarbete och strävan efter att minimera företagets miljöpåverkan, kommer samtliga transporter att ske med eldrivna fordon.

– För Bygg & Konsult har hållbarhetsfrågor varit på agendan under en längre tid och vår nya fordonsstrategi, med omställning till elbilar, har fått fin respons av såväl befintliga som nya kunder. Vi ser fram emot att arbeta tätt tillsammans med kommunen och leverera hållbara och kvalitativa byggprojekt, avslutar Philip Eliasson, vice vd på Bygg & Konsult.

Renovering av kostall – ett uppdrag med tidspress

Sommaren är här och korna tar det lugnt ute på grönbete – men det gör inte Bygg & Konsult. Ett av sommarens stora projekt innefattar nämligen renovering av ett kostall, där hela insidan rivs ut, för att sedan gjuta nya matbord, montera nya vattenstationer och bygga ny inredning.
– Det är ett roligt, men utmanande, projekt eftersom det finns en definitiv deadline; korna ska ju in från grönbetet efter sommaren, säger Lasse Carlsson, gruppchef på Bygg & Konsult.

I Askesby ligger ett kostall som Bygg & Konsult började arbeta med i juni. All stallinredning ska rivas ut, från gamla matbord till inhägnader för djuren. Därefter ska nya matbord gjutas, nya vattenstationer monteras och ny inredning till korna sättas upp. Stora delar av fasadbeklädnaden kommer också bytas ut, i syfte att förbättra ventilationen för djuren. Andra insatser kommer också göras för att underlätta utfodring av djuren och renhållningen. Bland annat ska ett kondensskydd tillförs i taket för att förhindra mikrobakteriell påväxt.

– När det är djur som ska bo i lokalen är det mycket man måste tänka på, nästan mer än när det är människor, skrattar Lasse Carlsson.

Gården arrenderas av Emil Hjalmarsson som sköter den löpande driften. Göteborgs Stad, närmare bestämt Exploateringsförvaltningen, är i sin tur beställare. Projektet kommer dock med vissa utmaningar.

– Det är ett så kallat sällanprojekt, med andra ord inte den typ av arbete som vi gör regelbundet. Jag har arbetat med liknande uppdrag förut, men det var många år sedan. Det förutsätter att vi är mer undersökande i vårt arbete, vilket både är spännande och utmanande, säger Lasse.

Uppdraget har en strikt deadline, med tanke på att den sammanfaller med att korna ska in från sommarbetet i slutet av september. Det blir mycket jobb under sommaren, men Lasse är inte orolig över tidsplanen:

– Det går bra hittills och vi har kommit i gång fint, även fast det är en ny typ av projekt. Jag tror och hoppas att det kan leda till fler liknande uppdrag i framtiden.

Från kontorslandskap till 800 kvm stor BUP-mottagning

Efter cirka åtta månaders arbete går projektet med den nya BUP-mottagningen i Stenungsund mot sitt slut. Det som tidigare var en 800 kvadratmeter stor lokal för kontor- och affärsverksamhet har rivits ut och omvandlats till en helt ny lokal.
– Både vi och slutkunden är jättenöjda med resultatet. Det är första gången som jag personligen arbetar med Bygg & Konsult, men förhoppningsvis inte den sista, säger Henrik Werneskog, projektledare från Pilotage för Citycon.

I oktober 2022 inleddes arbetet med byggnationen av en ny BUP-mottagning i en tidigare kontors- och affärsverksamhetslokal i Stenungstorg Centrum. En fullständig ombyggnad genomfördes där hela lokalen, inklusive alla innerväggar, revs ut och en helt ny lokal byggdes från grunden. Efter många månaders arbete stod den nya BUP-mottagningen klar för slutbesiktning den 27 juni.

Lokalen, med en yta på 800 kvadratmeter, är placerad mellan butikslokaler på den nedre våningen och bostadslägenheter på den övre våningen. För att minimera störningar för både pågående butiksverksamhet och de boende, har det krävts anpassning och samordning.

– Butikernas verksamhet, och de boende i lägenheterna ovanför, har givetvis behövt tas i beaktning under hela projektet. Det är visserligen en utmaning och kräver såväl bra kommunikation som samordning, men vi har bred erfarenhet av sådana projekt så det har inte varit ett allt för stort hinder, säger Jonas Broman, projektledare på Bygg & Konsult.

En ytterligare utmaning har varit att byggnaden är relativt gammal, vilket har inneburit att vissa befintlighetsritningar inte har funnits uppdaterade för ett flertal rör samt styr- och elledningar.

– Vi har stött på några oanade installationer och överraskningar, vilket har krävt en hel del detektivarbete. Då gäller det att vara snabbtänkt och hitta nya lösningar, berättar Jonas.

Beställaren för projektet är Citycon, som Bygg & Konsult har arbetat med under drygt tre år i flera projekt.

– Samarbetet har fungerat jättebra. Eftersom det var ett större projekt har vi haft kontakt flera gånger i veckan, och kommunikationen har varit oerhört viktig. Och just kommunikation är en av flera aspekter som har fungerat väldigt bra, men även deras engagemang och ansvarstagande genom hela projektet, säger Henrik Werneskog, projektledare från konsultbolaget Pilotage för Citycon.

Bygg & Konsult ingår ramavtal med Familjebostäder

Bygg & Konsult har tecknat ett fyraårigt ramavtal med bostadsbolaget Familjebostäder. Avtalet innebär löpande byggservice och underhåll i en stor del av Familjebostäders lägenheter i Göteborg.

Familjebostäder är ett av de största bostadsbolagen i Göteborg med närmare 20 000 lägenheter och ingår i Framtidenkoncernen, helägd av Göteborgs Stad. Det är ett större uppdrag som kommer att pågå under fyra år, från och med mars 2023.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet, det är ett uppdrag som passar oss väldigt bra. Bygg & Konsult har arbetat med liknande uppdrag sedan 1990, och det är den typen av arbeten vi är specialister på, säger Philip Eliasson, vice vd på Bygg & Konsult.

– I och med att vi bara arbetar med egen personal kan vi med trygghet lämna över ansvaret till våra skickliga yrkesarbetare och vara säkra på att de representerar Bygg & Konsult på ett sätt som Familjebostäder och deras hyresgäster kommer att uppskatta. Vi ser verkligen fram emot samarbetet.

Konstepidemin – inga konstigheter för Bygg & Konsult

Juni är här, vilket innebär startskottet för Bygg & Konsults nya, stora projekt: restaurering av den anrika Konstepidemin i centrala Göteborg. Uppdraget är såväl omfattande som utmanande, och planeras pågå under en längre tid.
– Vi räknar med att vara klara till nästa års sommarsemester, berättar projektledare Björn Hallersjö.

Upphöjt på en kulle i stadsdelen Annedal ligger föreningen, tillika ateljéområdet, Konstepidemin. Lokalerna, som långt tillbaka utgjorde ett sjukhus, byggdes 1886. Ungefär 100 år senare togs området över av Konstepidemin och är sedan dess ett konstnärsdrivet kulturcentrum, med ateljéer, gallerier och en restaurang. Här ska Bygg & Konsult genomföra en restaurering av lokalerna, på uppdrag av Statsfastighetsförvaltningen. Paneler, fönster och tak står på agendan, men också målning. Projektledare Björn Hallersjö redogör för vilka utmaningar det innebär att arbeta med så gamla fastigheter:

– Man kan inte bara byta saker hejvilt. Det är väldigt gamla hus, varav en del är K-märkta och utsmyckade med snickarglädje. I första hand vill vi reparera och laga, men vissa delar behöver bytas ut. Då får vi gå tillbaka och kolla på originalritningarna från 1886.

K-märkta byggnader är dock inte den enda utmaningen. Under projektets gång kommer verksamheten att pågå som vanligt, med öppen restaurang och hyresgäster som vistas i lokalerna. Det innebär ett extra stort säkerhetsansvar, vilket Bygg & Konsult tar på största allvar.

– Det medför alltid en säkerhetsrisk med en tredje part på plats. Vi sätter upp avspärrningar, så att det blir tydligt för besökarna vilka områden vi arbetar på. Inte minst när vi är uppe på taken och jobbar, där vi skyddar över dörrar och andra ytor med förbipasserande. Det gäller att ha koll på vad man gör – och med oss på plats kan besökarna känna sig trygga, konstaterar Björn.

Hyresanpassning för cirkulära lösningar

Sedan slutet av februari har Bygg & Konsult arbetat med ett intressant projekt i Högsbo industriområde, närmare bestämt i den nya stadsdelen Humlestaden. Projektet innebär en hyresanpassning av det som ska bli produktionslokal för energilager samt kontor för företaget BatteryLoop.
– Det är ett mindre, men samtidigt väldigt spännande, projekt. Framtiden är elektrisk och BatteryLoops affärsidé känns verkligen rätt i tiden – samtidigt som det linjerar med Bygg & Konsults hållbarhetsarbete och det vi strävar efter, säger Ulf Levinsson, projektledare på Bygg & Konsult.

I det gamla Prippshuset i Högsbo industriområde har Bygg & Konsult under snart två månaders tid arbetat med en hyresanpassning av det som ska bli BatteryLoops drygt 3500 kvadratmeter stora produktionslokal för energilager. I lokalen ska det även byggas kontor med konferenslokaler och kök.

BatteryLoop är ett svenskt, relativt nystartat företag som tar vara på uttjänta batterier från eldrivna fordon; däribland elbilar och truckar.

– Batterierna har oftast mer kapacitet kvar än vad man kan tro, vanligen runt 75 procent när de behöver bytas ut. I stället för att batterierna går till återvinning ger vi dem ett nytt liv genom att utveckla nya produkter i form av energilager, som i sin tur kan användas av företag inom exempelvis fastighetsbranschen, säger Cecilia Dano, Head of Production på BatteryLoop.

Företaget är ett bolag i koncernen Stena Metall, och i sin tur Stena AB – vilket är en kund som Bygg & Konsult har arbetat med under många år.

–Det känns fint att ha fått förtroende att arbeta med detta projekt och inte minst med ett företag som skapar innovativa, cirkulära lösningar, säger Ulf Levinsson.

Trots att projektet inleddes relativt nyligen, börjar datum för färdigställande att närma sig. Utöver upprustningen av lokalerna har det gjorts en ramp på 150 kvadratmeter för truckar och andra fordon, så att de enkelt ska kunna komma in i lokalen.

– Samarbetet med Bygg & Konsult har fungerat fantastiskt bra. Det har genomgående varit en tydlig, informativ kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt som verkligen har mött våra förväntningar, avslutar Cecilia Dano.

Västgötabanans stationshus – ett förtroendeprojekt

Bygg & Konsult står just nu inför flera projekt vid Göteborg Centralstation. Ett av dessa är ett takbyte på K-märkta Västgötabanans stationshus, även känt som VGJ-huset – tillika SJ:s kontor. Ett ärofyllt uppdrag, som också kommer med ett antal utmaningar. Om två veckor är ställningarna på plats – och projektet sträcker sig tre månader framåt i tiden. 

Vid Göteborg Centralstation pågår förberedelserna inför ett nytt uppdrag. VGJ-huset har ett skiffertak som Bygg & Konsult ska ta upp och återbruka, för att därefter lägga ny papp under och ny plåt. Dessutom ska det göras en pappläggning på det flacka taket. Projektkostnaden, som uppgår till 4 miljoner kronor, innebär även byte av byggnadens kassetter, fönster och liknande. Däremot är en utmaning att det ligger så pass nära järnvägsspåret.

– Med 15 meters avstånd är det viktigt att förankra allt på ett bra sätt. Det får självklart inte blåsa ner saker på spåret, säger Michael Emanuelsson, arbetschef på Bygg & Konsult.

Utöver detta är byggnaden dessutom K-märkt. Beställaren, Jernhusen Stationer, har Bygg & Konsult arbetat med i cirka 30 år. Michael betonar vikten av att ha en god relation med beställaren i ett sådant här sammanhang.

– När det gäller K-märkta byggnader är förtroende extra viktigt. Man vill inte släppa in vem som helst, utan det krävs några man litar på – och som gör det bra, säger Michael.

Takbytet är inte det enda projektet som ska påbörjas vid stationen framöver. Ytterligare ett uppdrag kretsar kring centralstationens tak, där 6 lager papp ska rivas. Lika många lanterniner ska bytas, och projektet kommer i sin helhet att kosta närmare 13 miljoner kronor.

– Säkerhet är A och O på den här platsen, i och med att det är så mycket människor i omlopp hela tiden. Det är viktigt att inte tappa saker, till exempel. På Bygg & Konsult är vi vana vid den här typen av projekt, så besökarna kan helt klart känna sig trygga, avslutar Michael.

Nytt ramavtal med Fristadsbostäder

Bygg & Konsult har vunnit en upphandling för Fristadsbostäder i Fristad, Borås kommun, gällande byggservice för bostadsbolagets hyreslägenheter. Ramavtalet är planerat att löpa i två år och gäller Fristadsbostäders drygt 600 lägenheter i Fristad och Borgstena.

Avtalet med Fristadsbostäder omfattar löpande entreprenadarbeten inom byggservice för reparations-, underhålls- och mindre renoveringsprojekt i de hyreslägenheter och fastigheter som Fristadsbostäder förvaltar.

– Det är ett uppdrag som passar Bygg & Konsult väldigt bra och vi är glada över att ha fått förtroendet att bidra med vår expertis inom byggservice till deras verksamhet, säger Philip Eliasson, vice VD Bygg & Konsult.

Fristadsbostäder AB ägs av Borås Stad och är det kommunala bostadsbolaget i den norra delen av kommunen. Bostadsbolaget har totalt 611 lägenheter belägna i Fristad och Borgstena. Ramavtalet sträcker sig i två år, med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Inbyggnation av hiss kräver kreativa lösningar

I en av SIBA fastigheters byggnader på Backaplan pågår arbetet med inbyggnationen av en hiss. Fastigheten, som är från tidigt 70-tal, är påbyggd i flera omgångar varav ett fasadbyte under 80-talet. En av de större utmaningarna med projektet är att det gamla fasadsystemet inte längre finns tillgängligt. Det här innebär att ett nytt behöver tillverkas, som dessutom måste överensstämma med den befintliga fasaden för ett enhetligt slutresultat.

På Deltavägen vid Backaplan har ett nytt projekt precis påbörjats. Projektet innefattar installationen av en hiss för kontorsytorna på andra och tredje våningen. På grund av fastighetens överhängande fasad behöver hissgropen först byggas utomhus, innan hissen kan installeras inuti byggnaden. I samband med inbyggnationen av hissen kommer dessutom en ny entré att byggas.

– Det är ett mindre projekt, samtidigt som det är relativt komplicerat. Dels i och med att det är en överhängande fasad, dels då det är en äldre byggnad vilket kan innebära många utmaningar i sig.
– I det här projektet handlar det främst om att ritningarna inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Vilket gör att det blir svårt att förutse eventuella problem, berättar Lasse Carlsson, projektledare på Bygg & Konsult.

Till följd av de missvisande ritningarna behöver man klä av fasaden invändigt för att kunna avgöra hur det faktiskt ser ut, för att sedan göra nya konstruktionsritningar. Rivningsarbetet måste därför hanteras med försiktighet och byggandet får anpassas efter situationen. Enligt Lasse är det faktum att det är så pass trångt den egentliga orsaken till att det blir komplicerat, samtidigt som hissen ska vara så stor som möjligt.

En ytterligare utmaning är som tidigare nämnt, fasaden. Byggnaden, som är från tidigt 70-tal, är påbyggd i flera omgångar; däribland ett fasadbyte under 80-talet.

– Det hade inte varit någon utmaning egentligen, men i och med att den gamla fasaden inte finns att köpa längre blir det genast lite svårare. Lösningen är att vi tillverkar ett nytt fasadsystem. I stället för att byta ut fasaden helt kompletterar vi bara med ett nytt system som passar ihop med det befintliga.

– Däremot är utmaningarna just utmaningar, vi ser dem inte som problem – tvärtom. Man får bara tänka till en extra gång, och vi är ett bra team på plats så jag är inte det minsta orolig. Sedan är vår beställare, SIBA fastigheter, väldigt enkel att ha att göra med och en kund som vi har arbetat med under många år. De har kunniga projektledare som har en bra förståelse för tillvägagångssättet, vilket självklart underlättar mycket, avslutar Lasse Carlsson.

Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Adress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Hitta på sidan

  • Om oss
  • Tjänster
  • Referenser
  • Kontakt

Post & faktureringsadress

Bygg & Konsult Väst AB
FE 9837 838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se