Vi älskar komplicerade projekt

Bygg & Konsult i Väst utför allt från minsta lilla byggjobb, till stora totalentreprenader – från 20 000 kronor till 50 miljoner. För oss spelar storleken på en entreprenad ingen roll, vi ser det hela på ett lite annorlunda sätt. Vi föredrar avancerade och komplexa projekt, där vi får utlopp för all kunskap och erfarenhet som finns bland våra medarbetare – för har man stor vana av något blir det enkelt. Bygg & Konsult består av drygt 50 medarbetare och vi jobbar enbart med egen personal, som har alla behörigheter som krävs för de arbeten vi utför. Vi är till för företag som vill ha en smidig lösning, där vi är med i projektet från skiss till färdig byggnad. 

Rätt person på rätt plats

Att ha all snickarkompetens under samma tak innebär många fördelar. Dels är vi medvetna om varje medarbetares styrkor, dels kan vi vara mycket mer flexibla och kraftsamla resurserna där de behövs som mest. En fungerande organisation är en avgörande byggsten i varje projekt, som i slutändan innebär att vi håller byggtider och levererar resultat av högsta kvalitet.

En del av en stark kedja

Under projekt står vi på Bygg & Konsult för all byggkunskap. I arbetsprocesser är vi experter på allt från att ta hänsyn till kvarboende hyresgäster, till att stå för planeringen av all logistik. Samtidigt är projekt synonymt med lagarbete – där våra underentreprenörer spelar en viktig roll. Under våra drygt 30 år i branschen har vi etablerat ett brett nätverk av yrkesskickliga samarbetspartners, som delar samma vision när det kommer till högkvalitativt arbete som oss.  

Våra uppdragsgivare

  • Större och mindre fastighetsbolag med bostäder kontor och köpcentrum i Göteborg med omnejd.
  • Statliga och kommunala fastighetsbolag
  • Industri för tillverkning och förädling
  • Logistik och transportföretag
  • Byggledare / projektutvecklingsföretag
  • Fastighetsförvaltningsbolag och konsulter
  • Butikskedjor
  • Privatägda fastighetsbolag
Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer!
Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Post- & besöksadress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Faktureringsadress

Bygg & Konsult i Väst AB
FE 9837
838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult i Väst AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se