En hållbar aktör

Miljö är en av grundstenarna i Bygg & Konsults hållbarhetsarbete. Byggsektorn genererar en stor miljöpåverkan och med det kommer ett stort ansvar som aktör. Genom ansvar kommer också möjlighet till förändring, och här ser vi vår chans till att bidra till en mer hållbar utveckling genom lösningar och metoder som minskar branschens negativa miljöpåverkan.

FN och världens ledare har beslutat om 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna inför år 2030. Bygg & Konsult välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden, men ser också att agendans mål kan användas för att förutse vad som kommer att efterfrågas av oss framöver. Bygg & Konsult har identifierat fyra globala mål som vi har störst möjlighet att bidra till genom koncernens samhällslösningar. Samt ytterligare elva mål vilka är grundläggande för Bygg & Konsults verksamhet och erbjudanden. 

Bygg & Konsults expertis, kunskap och lösningar kommer att vara avgörande för att hållbar utveckling ska äga rum där människor arbetar, bor, reser och lever. Det handlar också om att vara resurseffektiv genom att skapa cirkulära materialflöden och ett oberoende av fossila bränslen. I takt med att klimatförändringarna ökar ska Bygg & Konsult hjälpa till att bygga motståndskraftiga samhällen som kan hantera skyfall och värme.

Offertförfrågan?

Skicka en övergripande förfrågan här så återkommer vi med frågor och detaljer.

Adress

Kärrlyckegatan 24, 418 78 Göteborg

E-post

kontor@byggochkonsult.se

Telefon

031-80 01 25

B & K Group AB

B & K Group AB är vårt moderbolag, i vår koncern ingår fyra dotterbolag alla med sin unika inriktning och kompetens. Tillsammans har vi det stora bolagets kompetens och resurser, där vi kan hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva helhetslösningar.

Hitta på sidan

  • Om oss
  • Tjänster
  • Referenser
  • Kontakt

Post & faktureringsadress

Bygg & Konsult Väst AB
FE 9837 838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129
VAT no: SE556376612901

faktura@byggochkonsult.se
Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar. Godkänd för F-Skatt.

© Bygg & Konsult AB 2023
Webbplats av Joomlaproffs.se